รับพิสูจน์อักษร แก้ไข จัดทำ งานเขียนทุกชนิด

1. รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ 2. ตรวจสอบงานจากไฟล์งานที่ส่งมาให้ โดยจะตรวจทานตัวสะกด ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ การใช้คำทับศัพท์ต่างๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย และราชบัณฑิตยสถาน (หรือตามตกลง) โดยตรวจสอบ 2 รอบก่อนส่งมอบงานพร้อมระบุจุดผิดพลาดหรือให้คำแนะนำสำหรับประโยคที่อาจต้องแก้ไข 3. เริ่มตรวจงานให้ได้ทันที เมื่อได้รับงาน โดยตรวจได้ทั้งจากไฟล์ word, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ 4. สำหรับเอกสารที่เป็นแฟ้มหรือรูปเล่ม ขออนุญาตเขียนบันทึกลงในเอกสารนั้นๆ ด้วยดินสอ โดยระยะเวลาส่งมอบงานจะไม่รวมระยะเวลาในการจัดส่ง 5. ระยะเวลาทำงานไม่เกิน3 วัน หากเป็นงานเร่งด่วนสามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมง (ตกลงก่อนเริ่มงาน) 6.หากลูกค้าต้องการให้ทำเนื้อหาเพิ่มเติมจากงานเดิม รายงานการศึกษา ค้นคว้าอิสระ 500 บาท (2-3 หน้า) และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 1000 บาท (2-3 หน้า)

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับพิสูจน์อักษร แก้ไข จัดทำ งานเขียนทุกชนิด
  • 1. รับบรีฟรายละเอียด และขอบเขตงาน
  • 2. ตกลงขั้นตอนการรับ-ส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคานี้สำหรับงานพิสูจน์อักษร แก้ไขข้อความที่ถูกต้อง จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาดปกติ (14 pt.) กรณีไม่ถึง 30 หน้า คิดแผ่นละ 10 บาท (ราคานี้รวมการเรียบเรียงการใช้ภาษาให้อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักการเขียนงาน) ตรวจได้ทั้งจากไฟล์ Wors, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ

ฟรีแลนซ์
Beans
Beans

รับทำงานเขียนทุกประเภทไม่จำกัด งานแปล และงานพิสูจน์อักษร

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน