ภาพประกอบสีน้ำ ภาพนก

ภาพประกอบภาพวาดเทคนิกสีน้ำบนกระดาษ (Watercolor) นกชนิดต่าง ๆ แบบลงรายละเอียดของตัวนกชนิดนั้นชัดเจนพร้อมสภาพที่อยู่อาศัย (Habitat) หรืออาหารที่นกชนิดนั้นกิน ราคาคิดตามขนาดและความละเอียดของภาพ -ขนาด A5 (14.8 x 21 ซม.) ราคา 500-1,000 บาท -ขนาด A4 (27 x 21.7 ซม.) ราคา 1,000-2,000 บาท -ขนาด A3 (31 x 42 ซม.) ราคา 2,500 - 3,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพประกอบสีน้ำ ภาพนก

  • 1. ตกลงรายละเอียดของชนิดนกที่ต้องการ
  • 2. ออกแบบร่างเส้นแสดงลักษณะสำคัญของนอกชนิดนั้น และจัดองค์ประกอบ (แสดงภาพร่างให้ลูกค้าดู ปรับแกได้ 2 ครั้ง)
แพ็กเกจ
ภาพสีน้ำนก A5
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพวาดสีน้ำ ภาพนกตามขนาด A5 ส่งงานผ่านระบบ EMS พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

ภาพสีน้ำนก A4
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ภาพวาดสีน้ำ ภาพนกตามขนาด A4 ส่งงานผ่านระบบ EMS พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

ภาพสีน้ำนก A3
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ภาพวาดสีน้ำ ภาพนกตามขนาด A3 ส่งงานผ่านระบบ EMS พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย

ฟรีแลนซ์
Muwhan

นักวาดภาพประกอบสีน้ำธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์( เช่น นก เป็นต้น)

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน