การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

0.0

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยออกแบบหรือร่วมกันออกแบบคำถามในการสัมภาษณ์/เก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ตามแต่คุณลูกค้าต้องการ เช่น ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร, ใช้ในการ survey ตลาด ฯลฯ หลังจากกำหนดคำถามเสร็จแล้ว จะทำการนัดหมาย/หรือคุณลูกค้านัดหมายผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปทำการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม (Focus Group) หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ จะนำมาจัดทำรายงานสรุป และจัดส่งให้คุณลูกค้าในรูปแบบไฟล์ pdf สำหรับรูปแบบรายงานขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้า และรูปแบบการทำงานอื่นๆ ปรับตามความต้องการของคุณลูกค้าได้ทุกอย่าง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อัตราค่าบริการ 800 บาทต่อชั่วโมง สำหรับการเข้าไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม (สามารถตกลงราคากันใหม่ได้ ขึ้นกับรูปแบบงาน) และอัตราค่าบริการ การจัดทำรายงาน ขั้นต่ำเล่มละ 3,000 บาท สำหรับผู้ได้รับการสัมภาษณ์ไม่เกิน 8 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนคำถาม จำนวนผู้ได้รับการสัมภาษณ์) (สามารถตกลงราคากันใหม่ได้ ขึ้นกับรูปแบบงาน) ระยะเวลาในการทำและส่งรายงาน(ไฟล์ pdf) ให้กับคุณลูกค้า ทางเมล์ภายใน 3 วัน หลังจากสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์คนสุดท้ายเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

  • 1. ออกแบบหรือร่วมออกแบบคำถามพร้อมกับคุณลูกค้า
  • 2. นัดหมาย หรือ คุณลูกค้านัดหมายผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์

แพ็กเกจ ราคา การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

฿800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้า คือรายงานสรุปผลจากการสัมภาษณ์ (รูปแบบรายงานขึ้นกับความต้องการของคุณลูกค้า) ในรูปแบบ pdf


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!