การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม โดยออกแบบหรือร่วมกันออกแบบคำถามในการสัมภาษณ์/เก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ตามแต่คุณลูกค้าต้องการ เช่น ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร, ใช้ในการ survey ตลาด ฯลฯ หลังจากกำหนดคำถามเสร็จแล้ว จะทำการนัดหมาย/หรือคุณลูกค้านัดหมายผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าไปทำการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม (Focus Group) หลังจากสัมภาษณ์เสร็จ จะนำมาจัดทำรายงานสรุป และจัดส่งให้คุณลูกค้าในรูปแบบไฟล์ pdf สำหรับรูปแบบรายงานขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้า และรูปแบบการทำงานอื่นๆ ปรับตามความต้องการของคุณลูกค้าได้ทุกอย่าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

  • 1. ออกแบบหรือร่วมออกแบบคำถามพร้อมกับคุณลูกค้า
  • 2. นัดหมาย หรือ คุณลูกค้านัดหมายผู้ที่จะได้รับการสัมภาษณ์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้า คือรายงานสรุปผลจากการสัมภาษณ์ (รูปแบบรายงานขึ้นกับความต้องการของคุณลูกค้า) ในรูปแบบ pdf

ฟรีแลนซ์
Suttiphant

มีประสบการณ์ในการเขียนและ Edit หนังสือ (Ghost Writer) เกี่ยวกับการบริหารคน และประวัติชีวิตของบุคคลหลายเล่ม

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน