Landscape designer รับออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม/รับทำแบบพรีเซ็นต์Landscape 2D 3D VDO

Presentation ตามที่ลูกค้าได้รับ • concept mood & tone • master plan • section • Perspective ● สามารถแจ้งไฟล์ที่ต้องการจากการทำงานได้ โดยจะส่งไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ JPG , PDF , PSD , LUMION ** หมายเหตุ งานสามารถปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง ก่อนส่งจริง และส่งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Landscape designer รับออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม/รับทำแบบพรีเซ็นต์Landscape 2D 3D VDO

  • 1. ตกลงรายละเอียดและความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น concept,ขอบเขตของงาน ต่างๆ
  • 2. ปริมาณงาน ราคา และกำหนดเวลาในการทำงานและส่งงานแก่ลูกค้า โดยมีลายละเอียดของงาน เช่น - Conceptเบื้องต้น , Mood&tone
แพ็กเกจ
Landscape Design
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- Concept design - Mood and tone - Master Plan - Planting Plan - Lighting Plan - Material Plan - Planting Image - Section - Perspective ***ลูกค้าสามารถแจ้งไฟล์ที่ต้องการจากการทำงานได้ โดยจะส่งไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ JPG , PDF , PSD , LUMION ***

Design Development Package
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- Layout Plan - Dimension Plan - Level Plan - Material Plan - Lighting Plan - Planting Plan - Section - Detail *** ราคาขึ้นอยู่กับเนื้องานและความยากง่ายของแบบ

General
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเขียนแบบบนกระดาษ A3 และ A1 เริ่มต้นที่ 500-800 /แผ่น (ขึ้นอยู่กับเนื้องานและความยากง่ายของแบบ) งานขึ้นโมเดล เริ่มต้นที่ 2,500 บาท (ขึ้นอยุ่กับเนื้องานและความยากง่ายของแบบ) งานตัดโมเดล เริ่มต้นที่ 5,000 บาท (ขึ้นอยุ่กับเนื้องานและความยากง่ายของแบบ)

ฟรีแลนซ์
Phueng

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตย์) มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ออกแบบ วางผัง จัดทำพรีเซ็นต์ วีดีโอ 3D ทัศนียภาพ ต่างๆ โมเดลจำลอง ทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน