ออกแบบ/เขียน shop drawing/ BOQ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ออกแบบ SN - บ้านพักอาศัย ค่าออกแบบ 500 ฿/จำนวนห้องน้ำ + พื้นที่อื่นๆ 20% ของค่าออกแบบห้องน้ำ เขียนแบบ - SN อาคารพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้น ขั้นต่ำ 2,000 บาท - FP ขั้นต่ำ 3,000 บาท จัดทำ BOQ - บ้านพัก ขั้นต่ำ 1,500 บาท - อาคารพักอาศัย/สำนักงาน ไม่เกิน 8 ชั้น ขั้นต่ำ 3,000 บาท - อาคารสำนักงาน/โรงพยาบาล (ที่ต้องทำ backup ที่มาราคา) ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ/เขียน shop drawing/ BOQ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

  • 1. รับแบบสถาปัตย์ หรือแบบดีไซน์งานระบบ(สำหรับงาน shop และ BOQ)
  • 2. สอบถามข้อมูลรายละเอียดของงาน และสรุปค่าบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานออกแบบ : แบบ pdf & dwg งาน Shop drawing : แบบ pdf & dwg งาน BOQ : ไฟล์ BOQ / ไฟล์ backup ปริมาณ

ฟรีแลนซ์
Suthisak

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี งานหลักรับเป็นที่ปรึกษางานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานรอง รับออกแบบ เขียนแบบ ทำ BOQ ตามสายงาน

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน