แก้ปัญหาคอมช้า เปิดเครื่องช้า ลบไฟล์ขยะ

รับแก้ปัญหาคอมช้าผ่านระบบออนไลน์ (Anydesk) ฟรีแลนซ์จะขออนุญาตรีโมท(ควบคุมแบบระยะไกล) เพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้า เครื่องหนัก เปิดเครื่องนาน ผ่านระบบออนไลน์โดยผู้จ้างไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค *อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ปัญหาคอมช้า เปิดเครื่องช้า ลบไฟล์ขยะ

  • 1. แจ้งอาการที่พบในเบื้องต้น
  • 2. ฟรีแลนซ์อธิบายการทำงานและโปรแกรมที่ใช้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น พร้อมข้อแนะนำการใช้งานที่ดีมากขึ้น

ฟรีแลนซ์
สุรเกียรติ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ในสายงานให้คำปรึกษารายบุคคล ปัจจุบันทำงานให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเลิกสารเสพติดในกลุ่มของสุรา มีความสนใจพิเศษด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีให้กับครอบครัวที่มีความแตกต่างของแต่ละช่วงวัย

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน