3D Pack Shot, 3D Character, 3D Animation ( รับทำโฆษณา 3D ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว )

รายละเอียดงาน 3D ที่ให้บริการ - 3D Model ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - 3D Pack Shot สามารถทำได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโฆษณา ตามที่ลูกค้าต้องการ - 3D Short Animation 15 วิ - 1.30 นาที ตามที่ลูกค้าต้องการ - Compositing VFX ตามที่ลูกค้าต้องการ ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Pack Shot, 3D Character, 3D Animation ( รับทำโฆษณา 3D ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว )

  • 1. แจ้งรายละเอียด รูปแบบของงาน reference และระยะเวลา ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ระหว่างการทำงานสามารถปรับแก้ 2 ครั้ง
แพ็กเกจ
งาน 3D Packshot ภาพนิ่ง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับผลงาน เป็นไฟล์ภาพ .PSD .PNG หรือ .JPG ขนาด HD 1920 x 1080 1 - 2 ภาพ

งาน 3D Packshot ภาพเคลื่อนไหว / งานโฆษณา 3D Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ลูกค้าจะได้รับผลงาน เป็นไฟล์ VDO .MOV หรือ . MP4 ขนาด HD 1920 x 1080 15 วิ - 1.30 นาที

งาน 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ได้รับโมเดลสินค้าแบบ low polygon, ไฟล์ .obj, .fbx + texture

ฟรีแลนซ์
Siwat

จบการศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน