ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ วินิจฉัยองค์กร วางแผนธุรกิจและการตลาด

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

ทีม Business Consult ของเราพร้อมให้บริการคุณ - สำหรับท่านเจ้าธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ที่มีการดำเนินกิจการมาแล้ว และประสบปัญหาต่างๆ เช่น - การบริหารจัดการ - การตลาดและยอดขาย - คลังสินค้าและขนส่ง - บัญชีการเงิน - การกำหนดทิศทางขององค์กร - การลาออกของพนักงานบ่อยครั้ง - การฉ้อโกงภายใน และการตรวจวิเคราะห์สภาพองค์กร - ว่าที่ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ ไม่ต้องการลองผิดลองถูก สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานตั่งแต่วันแรกที่เริ่มงาน - วางแผนการเริ่มกิจการ - สำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดในธุรกิจนั้นๆ - กำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ทางทีมของเรา ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ นักการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ นักบัญชีและนักการเงิน นักเขียนและนักแปลภาษา นักวิเคราะห์ข้อมูล กราฟฟิกดีไซเนอร์ จึงทำให้เราแตกต่างและมีบริการที่หลากหลายเช่น - การเขียนคอนเทนต์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (ภาษาไทย อังกฤษ จีนญี่ปุ่น) - การทำแผนการตลาด - การสร้างแบรนด์ - การทำกลยุทธ์ทางการตลาด - การวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ - การวิเคราะห์องค์กร - การวิเคราะห์งบการเงินและ financial ratio - การสร้าง Factor Analyisis ต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ วินิจฉัยองค์กร วางแผนธุรกิจและการตลาด

  • 1. พูดคุยและปรึกษาเพื่อหาความต้องการของผู้ประกอบการ
  • 2. ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกิจการ
แพ็กเกจ
ฺวินิจฉัยองค์กร Business diagnose และปรึกษาขั้นต้น฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- Package นี้เหมาะกับใคร ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของธุรกิจ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วหรือพบว่ากำลังเกิดปัญหาในการดำเนินงาน พูดคุยปรึกษาขั้นต้น (ฟรี) - การวินิจฉัยองค์กรทั้ง 5 ด้าน การบริหารจัดการ ( Management ) บัญชีและการเงิน ( Accounting and Finance ) การตลาด ( Marketing ) การบริกหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources Manager ) การบริหารจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management ) - ค้นพบปัญหาที่แท้จริงโดยการเรียงลำดับของความสำคัญและกำหนดการแก้ไขปัญหา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy)฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- Package นี้เหมาะกับใคร ว่าที่ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ถูกต้อง พูดคุยปรึกษาขั้นต้น (ฟรี) - การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ - การวิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ - การวางกลุยทธ์ของ Brand - การสร้าง character Brand - การวางกลยุทธ์ด้านการตลาด - การทำ Marketing Plan


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ฿ 8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- การเข้าพบเพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการ - การพูดคุยปรึกษาและวางแนวทางสำหรับการดำเนินงาน - การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในสถานประกอบการ - การวิเคราะห์ในด้านต่างๆของสถานประกอบการณ์ การบริหารจัดการ , ทรัพยากรมนุษย์ . การตลาด , บัญชีการเงิน , การผลิต , คลังสินค้า , ขนส่ง - นำเสนอถึงภาพรวมต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหา - ติดตาม วัดผล และประเมิน - การสร้างและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
นันท์ธวัต
นันท์ธวัต

เรา คือ ทีม Business Consultant ที่พร้อมจะพาธุรกิจของคุณเดินหน้า ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชียวชาญจากหลากหลายแขนง และหลากหลาย generation เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับคุณและธุรกิจของคุณ ผลงานที่ผ่านมา - ธุรกิจอาหาร - ธุรกิจความงาม - ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และอืนๆอีกมากมาย

เรา คือ ทีม Business Consultant ที่พร้อมจะพาธุรกิจของคุณเดินหน้า ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชียวชาญจากหลากหลายแขนง และหลากหลาย generation เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับคุณและธุรกิจของคุณ ผลงานที่ผ่านมา - ธุรกิจอาหาร - ธุรกิจความงาม - ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และอืนๆอีกมากมาย

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!