รับร่างสัญญา/เอกสารทางกฎหมาย (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) และรับให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

0

จบคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นทนายความ (In-House lawyer) ให้บริษัทแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์ร่างสัญญาทั้งไทยและอังกฤษ รวมถึงร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ, กฎหมายอาญา เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับร่างสัญญา/เอกสารทางกฎหมาย (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) และรับให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

  • 1. ประเมิณความยากง่ายของงาน
  • 2. ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
ร่าง/ตรวจสัญญาหรืออกสารทางกฎหมาย฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สัญญาฉบับจริงที่ผ่านการตรวจหรือร่างจากผู้รับจ้างแล้ว


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ร่าง/ตรวจสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย+ให้คำแนะนำ฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

สัญญาฉบับจริงที่ผ่านการตรวจหรือร่างจากผู้รับจ้างแล้ว พร้อมให้คำแนะนำทางกฎหมายสำหรับสัญญานั้น


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ปรึกษาทางกฎหมาย฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้ความเห็นทางกฎหมาย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!