Web scraping ด้วย Python บริการรับดึงข้อมูลจากเว็บไซต์

- scraping เว็บ realtime เพื่อเก็บเข้า database แ - scraping เว็บด้วย selenium - scraping เว็บด้วย BeautiulSoup - สามารถจัดทำโปรแกรมที่สร้าง report เป็นไฟล์ Excel หรืออื่นๆ ของ data ที่ไป scrape มาจากเว็บด้วย Python ได้ ขั้นตอนการทำงาน สำหรับ scraping ข้อมูลจากหน้าเว็บและเก็บเข้า database 1. ลูกค้าส่งลิงค์เว็บไซต์ที่ต้องการมาให้ทางเรา 2. ตรวจสอบลักษณะของงาน ประเมินความยากง่ายของงาน ภาษาที่ใช้ในการเขียน 3. ประเมินเวลาการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Web scraping ด้วย Python บริการรับดึงข้อมูลจากเว็บไซต์

  • 1. ส่ง link เว็บที่ต้องการจะดึง
  • 2. บอกสิ่งที่ต้องการจากเว็บนั้นๆ อย่างละเอียด และความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน
แพ็กเกจ
ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ Excel , CSV ตามที่ลูกค้าต้องการ

โปรแกรมสำเร็จรูปแบบ exe ให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายไม่ต้องรันโค้ด หรือ ไฟล์ python code
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

โปรแกรมสำเร็จรูปไฟล์ exe พร้อมใช้งาน ไม่ต้องไปรันโค้ดเอง หรือไฟล์ python code พร้อมไฟล์ excel , csv ที่เป็น output

ฟรีแลนซ์
ศุภพงศ์

1. ทุนเรียนดีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 2. ตีพิมพ์งานวิจัยในงาน NCCIT 2021 Proceeding 3. PCAP – Certified Associate in Python Programming 4. PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer 5. ประสบการณ์ทำเว็บด้วย Wordpress และเปิดสร้างรายได้กับ Google

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน