ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นเพื่อนรับฟังให้ทุกปัญหา เพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข

ไม่มีใครที่จะไม่เจอความทุกข์ในชีวิต แต่คนที่รู้วีธีรับความทุกข์เท่านั้นที่สามารถมีความสุขได้ - ให้คําปรึกษา, แนะนําทางออก, และเป็นเพื่อนรับฟังทุกปัญหา - ติดตามและคอยช่วยเหลือจนกว่าจะดีขึ้น ประสบการณ์ 1.มีประสบการณ์ให้คําปรึกษา 3 ปีที่สหรัฐอเมริกา จาก Start-Up เกี่ยวกับเรื่อง Mental Health ที่ San Francisco 2. จบจากมหาลัย University of Pennsylvania สาขา Positive Psychology เทคนิคการช่วย - Positive Psychology - Buddhist Therapy - CBT (Cognitive-Behavioral Therapy) - MI (Motivational Interviewing) - Client-Centric Counseling บริการปรึกษาทางไกล - อัตราค่าบริการ 500 บาท ต่อ 60 นาที (ถูกมากถ้าเทียบrateที่อเมริกา 55) - กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คําปรึกษาแนะนําและเป็นเพื่อนรับฟังให้ทุกปัญหา เพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข

  • 1. นัดวันและเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะตกลงรับและเริ่มงาน เข้าใจข้อตกลงของการทํางาน ความเป็นส่วนตัวระหว่างclientกับpsychologist หรือ scope ของงานของpsychologist (ประมาน 30 นาที)
  • 2. หากมีความเข้าใจตรงกัน ก็ทําความรู้จักและเริ่มสร้างเป้าหมายในการทํางานด้วยกันอย่างcollaborativeและชันเจน (ประมาน 30 นาที)
แพ็กเกจ
ปรึกษา 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สิ่งที่จะได้รับคือ... - คําปรึกษาและแนะแนวทาง เพื่อการแก้ไขปัญหากับปัญหาและเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น ลักษณะและเทคนิคในการแนะนําในการปรึกษาคือ... - Positive Psychology - Buddhist Therapy - CBT (Cognitive-Behavioral Therapy) - MI (Motivational Interviewing) - Client-Centric Counseling ระยะเวลาในการแนะนำ - 1ชั่วโมง บริการปรึกษาทางไกล - อัตราค่าบริการ 500 บาท ต่อ 60 นาที (ถูกมากถ้าเทียบrateที่อเมริกา 55) - กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปรึกษา 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่จะได้รับคือ... - คําปรึกษาและแนะแนวทาง เพื่อการแก้ไขปัญหากับปัญหาและเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น ลักษณะและเทคนิคในการแนะนําในการปรึกษาคือ... - Positive Psychology - Buddhist Therapy - CBT (Cognitive-Behavioral Therapy) - MI (Motivational Interviewing) - Client-Centric Counseling ระยะเวลาในการแนะนำ - 2ชั่วโมง บริการปรึกษาทางไกล - อัตราค่าบริการ 500 บาท ต่อ 60 นาที (ถูกมากถ้าเทียบrateที่อเมริกา 55) - กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ

ฟรีแลนซ์
ศุภกร

นักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychologist) ให้คําปรักษา แนะนํา และ เป็นเพื่อนรับฟังได้ทุกปัญหา เพื่อเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข มีประสบการณ์ทํางานให้คําปรึกษาที่สหรัฐอเมริกา 3 ปี และ จบจากมหาลัย top 10 ที่ สหรัฐอเมริกา University of Pennsylvania ใน สาขา Positive Psychology

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน