รับออกแบบ ทำภาพ 3D PERSPECTIVE – INTERIOR / POP UP STORE / KIOSK

0.0

1. ทำภาพ Render 3D Perspective Interior (ลูกค้ามีไฟล์ 3D model) ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของงาน 2. ขึ้น 3D Model (Sketch up) + Render (ลูกค้ามี Design มาแล้วสามารถขึ้น Model ได้เลย) ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของงาน 3. ออกแบบ + ขึ้น 3D Model (Sketch up) + Render (ลูกค้ามีแปลน ไฟล์ CAD dwg. / ระยะหน้างาน และภาพ Reference/ Mood & Tone) ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ ทำภาพ 3D PERSPECTIVE – INTERIOR / POP UP STORE / KIOSK

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงานตามความต้องการของลูกค้า Package / Concept / Mood & Tone / Reference
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์งานและข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการออกแบบ (ไฟล์แปลน รูปด้าน .dwg / ไฟล์ 3D model)
แพ็กเกจ
01 - Render 3D Perspective Interior฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้ามีไฟล์ 3D model ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว - ลูกค้าได้รับงานเป็นไฟล์ JPEG / PNG - ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน - แก้งานได้ 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท) - ราคาที่คิดเป็นราคาเริ่มต้นต่อรูป (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
02 - 3D Model (SketchUp) + Render฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ลูกค้ามีไฟล์ แปลน / รูปด้าน .dwg , ภาพ Sketch หรือ Reference ระบุ Design และ Material ชัดเจน - ทางเราขึ้น Model พร้อม Render ให้ - ลูกค้าได้รับงานเป็นไฟล์ JPEG / PNG และ Sketchup - ระยะเวลาในการทำงาน 5-7 วัน - แก้งานได้ 3 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท) - ราคาที่คิดเป็นราคาเริ่มต้นต่อรูป (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
03 - Design + 3D Model (SketchUp) + Render฿ 5,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ลูกค้ามีไฟล์ แปลน / รูปด้าน .dwg , ภาพ Reference / mood & tone - ทางเราขึ้น Model พร้อมออกแบบให้ตรงตามบรีฟ - ลูกค้าได้รับงานเป็นไฟล์ JPEG / PNG และ Sketchup - ระยะเวลาในการทำงาน 7-10วัน - แก้งานได้ 5 ครั้ง (ครั้งต่อไปคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท) - ราคาที่คิดเป็นราคาเริ่มต้นต่อรูป (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) - * ไม่รวมเขียนแบบ*


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
กษิรา
กษิรา

Interior Designer ประสบการณ์ 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (KMITL)

Interior Designer ประสบการณ์ 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (KMITL)

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!