ถอดเทปเสียงหรือไฟล์เสียง สัมภาษณ์ งานวิจัย อบรม สัมมนา การประชุมต่างๆ

- เป็นไฟล์เสียงภาษาไทย ( ขอไฟล์เสียงที่ชัดเจน ) - การถอดเทปจะเก็บเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่ - ถอดเทปละเอียดภายในบทสนทนา - ด่วนภายใน 24 ชั่วโมงหรือรับได้ไม่เกิน 1-2 วัน ( ตามระยะเวลาของไฟล์เสียง ) - มีการเช็คการสะกดคำและประโยค 1 รอบก่อนการส่งให้ผู้จ้างงาน - ส่งงานในรูปแบบ WORLD และ PDF ประสบการณ์ที่เคยถอดไฟล์เสียง ( ผ่านการถอดเทปมามากกว่า 60 งาน ) - การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี - การสัมภาษณ์ โครงการคนรุ่นใหม่ SYSI - การสัมภาษณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการงานอาสาสมัคร - งานอบรมและสัมมนา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - ถอดตัดคำสิ้นเปลืองได้เพื่อให้กระชับ เข้าใจมากที่สุด บริการงานถอดเทปจะช่วยให้ลูกค้านำไปปรับใช้ในการทำงานได้มากขึ้น สามารถเลือกแพคเกตได้เลยครับ เน้นคุณภาพ เชื่อใจได้จริง.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดเทปเสียงหรือไฟล์เสียง สัมภาษณ์ งานวิจัย อบรม สัมมนา การประชุมต่างๆ

  • 1. 1. คุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงานผ่านแชทพร้อมระบุระยะเวลาของไฟล์เสียงและวันที่ต้องการให้ส่งงาน ( กรณีต้องการให้ถอดทุกคำที่พูดแจ้งได้นะครับ )
  • 2. 2. แชร์ไฟล์เสียงรูปแบบ LINK Google drive, Youtube หรือช่องทางอื่นๆมาทางช่องแชทเพื่อทำการประเมินราคา ( ก่อนชำระ )
แพ็กเกจ
ไม่เร่งด่วน : 4 - 5 วัน ( ต่อชั่วโมง ) 500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.นาทีละ 9 บาท ( 1 ชั่วโมงขึ้นไป คิดราคาชั่วโมงละ 500 บาท ) 2. สามารถแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการให้ถอดเทปละเอียดทุกคำหรือตัดคำฟุ่มเฟื่อยทิ้ง 3.สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง 4.รับรองคำศัพท์เฉพาะทาง

ปกติ : 2-3 วัน ( ต่อชั่วโมง ) 620 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.นาทีละ 11 บาท 2.สามารถแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการให้ถอดเทปละเอียดทุกคำหรือตัดคำฟุ่มเฟื่อยทิ้ง 3.สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง 4.รับรองคำศัพท์เฉพาะทาง

ด่วน : ภายใน 24 ชั่วโมง ( ต่อชั่วโมง ) 900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.นาทีละ 15 บาท 2.รับได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 3.สามารถแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการให้ถอดเทปละเอียดทุกคำหรือตัดคำฟุ่มเฟื่อยทิ้ง 4.สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง 5.รับรองคำศัพท์เฉพาะทาง

ฟรีแลนซ์
eakkawin

สวัสดีครับ ชื่อทอยครับ จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2563 ทำงานด้านผู้ช่วยงานวิจัยและประสบการณ์ถอดเทปมากกกว่า 2 ปี มีความถนัดด้านการใช้ภาษาและการเรียงประโยคในเชิงวิชาการและบทความ

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน