รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ไทย-อังกฤษ Word Excel

- รับพิมพ์งานเอกสารทุกชนิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - คีย์ข้อมูลด้วย Microsoft Word, Excel และ Power Point - รับข้อมูลต้นฉบับจากหนังสือ ลายมือ เว็บไซต์ ภาพถ่าย และไฟล์ PDF - สามารถรับงานด่วนได้ (แจ้งล่วงหน้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ไทย-อังกฤษ Word Excel

  • 1. พูดคุย ทำความเข้าใจรายละเอียดงาน และความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคา เสนอราคา กำหนดวันส่งมอบ และวิธีการส่งมอบงานกับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ข้อความ กระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระยะเวลาปกติ 3-4 วัน - ภาษาไทยหน้าละ 10 บาท - ภาษาอังกฤษหน้าละ 15 บาท - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ระยะขอบกระดาษ - แจ้งว่าต้องการเลขหน้าหรือไม่ - แก้ไขงานได้ฟรี 3 ครั้ง +กรณีงานด่วน+ - ไม่เกิน 30 หน้า รับงานภายใน 1 วัน - 31-50 หน้า รับงานภายใน 2 วัน - คิดราคา 2 เท่าจากราคาปกติ คือ ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท ภาษาอังกฤษ หน้าละ 30 บาท รูปแบบไฟล์ที่จัดส่ง docx,xlsx,pptx,pdf

งานพิมพ์รวม สูตร/สมการ/ตาราง/กราฟ/รูป กระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ระยะเวลาทำงาน 3-5 วัน - คีย์ข้อมูล สร้างตาราง ฟอร์ม กราฟ พร้อม สูตรคำนวณ 3 สูตร - ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท - ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท - มากกว่า 3 สูตร คิดสูตรละ 100 บาท - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ระยะขอบกระดาษ - แจ้งว่าต้องการเลขหน้าหรือไม่ - แก้ไขงานได้ฟรี 3 ครั้ง รูปแบบไฟล์ที่จัดส่ง docx,xlsx,pptx,pdf

ฟรีแลนซ์
Supatra

จบปวช. บัญชี จาก สถาบันเทคโนเลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร จบปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประสบการณ์การทำงาน : ทำงานบัญชี การเงิน บุคคล มากว่า 25 ปี สามารถพิมพ์งานด้วย word excel และปัจจุบันเริ่มทำ Stickerline, Themeline เพิ่มเติมนอกจากงานเอกสาร

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน