Google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์

ทำแบบสอบถามออนไลน์ - google form [ระยะเวลา 1-2 วัน] -ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ -สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด รับแบบฟอร์มได้ -สามารถ Export ออกได้ เป็น Excel -สะดวก สบาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์

  • 1. แจ้งประเภทของแบบสอบถาม
  • 2. แจ้งหัวข้อเรื่องที่ต้องการให้ทำ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทำแบบสอบถามออนไลน์ - google form [ระยะเวลา 1-2 วัน] -ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ -สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด รับแบบฟอร์มได้ -สามารถ Export ออกได้ เป็น Excel -สะดวก สบาย

ฟรีแลนซ์
SSME

ขยัน และ ตั้งใจทำงานให้ลูกค้า อย่างที่ดีสุด อยากให้ลูกค้าได้รับที่ดีที่สุด มีคุณภาพ ในราคาไม่แพง

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน