ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบสัญญา ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

0.0

ให้คำปรึกษากฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน, จำนำ, จำนอง,กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์, กฎหมายแรงงาน, ครอบครับ, มรดก, การจัดทำพินัยกรรม - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการต่อสู้คดี, ผิดสัญญา, ละเมิด, มรดก, ครอบครัว, ยักยอก, ฉ้อโกง และคดีอื่นๆ ตรวจสอบสัญญา ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย - สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน - สัญญาซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ - สัญญาให้ - สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง - สัญญารับสภาพหนี้ - สัญญาก่อนสมรส - สัญญาแบ่งทรัพย์มรดก - สัญญาบริการ สัญญาจ้างต่างๆ และสัญญาทุกประเภท *** พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเข้าทำสัญญา - หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (ทวงหนี้) - หนังสือบอกเลิกสัญญา - หนังสือเรียกเงินคืน - และหนังแจ้งสิทธิใช้สิทธิทางกฎหมายต่างๆ - จัดทำพินัยกรรม *** อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าจ้างมีความเข้าใจในการเข้าทำนิติกรรมหรือทราบสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบสัญญา ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

  • 1. ลูกค้าแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบโดยละเอียด ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้การร่างสัญญาหรือจัดทำเอกสาร หรือการให้คำปรึกษาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  • 2. วิเคราะห์การดำเนินงาน แจ้งขอบเขตการทำงาน กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และความสับซ้อน) ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ร่าง / ตรวจสอบสัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย ฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ร่าง / ตรวจสอบ สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมวิเคราะห์ แนะนำเกี่ยวกับสัญญา ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลูกค้า ผลงาน 1 สัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย (เป็นไฟลตามที่ลูกค้าต้องการ) หมายเหตุ สำหรับเอกสาร ที่มีความยาวไม่เกิน 3 หน้า ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร จะแจ้งให้ลูกค้าทราบขณะให้คำปรึกษา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ร่าง / ตรวจสอบสัญญา หรือเอกสารทางกฎหมาย (มีความซับซ้อนและมีความยาว เกิน 3 หน้ากระดาษ)฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ร่าง / ตรวจสอบ สัญญา ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมวิเคราะห์ แนะนำเกี่ยวกับสัญญา แนะนำเงื่อนไขข้อตกลงที่สำคัญในการเข้าทำสัญญากับคู่สัญญา ผลงาน 1 สัญญา (เป็นไฟลตามที่ลูกค้าต้องการ) หมายเหตุ สำหรับเอกสาร ที่มีความยาวไม่เกิน 3 หน้า ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร จะแจ้งให้ลูกค้าทราบขณะให้คำปรึกษา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกค้า แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย อธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้าง แนวทางการแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาลูกค้าทางโทรศัพท์


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Sukrit
Sukrit

มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 4 ปี ตรวจสอบเอกสาร/ร่างเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม และสัญญาต่างๆ การประนีประนอมยอมความ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 4 ปี ตรวจสอบเอกสาร/ร่างเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม และสัญญาต่างๆ การประนีประนอมยอมความ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
51 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!