ให้คำปรึกษาและวางแผน การย้ายงานและการสมัครงาน

ขอบเขตการให้บริการ - วางแผนการย้ายงานให้ตอบโจทย์ชีวิตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ - การแต่ง Profile ตัวเองให้มีจุดเด่นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน - แนะนำบริษัทและตำแหน่งงานที่มีศักยภาพสำหรับอนาคต - การทำความเข้าใจหลักการและโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น งานหลัก (Core Job, Hot Job) งานสนับสนุน การประเมินค่างาน ระดับชั้นงาน - แนะนำการปรับ Resume/CV ตามตำแหน่งงานและบริษัทเป้าหมาย - แนวทางและกลยุทธ์การสัมภาษณ์งานและวิธีการตอบคำถาม - การประเมิน การต่อรอง และการเรียกเงินเดือน - Tips อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ของฟรีแลนซ์ ***ใช้วิธีพูดคุย Conference Call ผ่าน Zoom, Google Hangout หรืออื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาและวางแผน การย้ายงานและการสมัครงาน

  • 1. ลูกค้าแจ้งเวลาที่สะดวกในอีก 3 วันข้างหน้า ให้เป็นทางเลือกแก่ฟรีแลนซ์ (สามารถให้บริการตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือดึกๆ ได้ ตามความสะดวก) ตัวอย่างการแจ้งเวลา เช่น วันที่ 4 เวลา 18.00 – 20.00 น.วันที่ 5 เวลา 12.00 – 13.00 น. เป็นต้น
  • 2. ฟรีแลนซ์คอนเฟริมเวลากลับ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เสียงบันทึกการสนทนา ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมงของการให้บริการ ตอบทุกข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานที่ได้ระบุ (ไฟล์จะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ทันทีหลังจากการให้บริการ)

ฟรีแลนซ์
Sukawat

ประสบการณ์ 10 ปี ร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ในการให้คำปรึกษาแก่องค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 30 แห่ง มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านการจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนอาชีพบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน