รับปรึกษากฎหมาย ร่าง/ตรวจสัญญา (TH-EN) รับบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารไปใช้ต่างประเทศ (Notary)

1.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมจัดทำความเห็นทางกฎหมาย วิเเคราะห์รูปแบบและแนวทางคดีรวมถึงอธิบายหลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา 2.รับร่างและตรวจสอบสัญญา แปลเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทุกประเภทสัญญา เช่น สัญญาเช่า,กู้ยืม,จะซื้อจะขาย,จ้างแรงงาน,พินัยกรรม เป็นต้น รวมถึงรับบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ (notary public) 3.รับออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (ทวงหนี้) เช่น ขอให้ชำระเงินค่าจ้าง,ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา,ขอให้คืนเงิน,ขอให้เป็นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น 4. รับว่าความและดำเนินคดีในชั้นศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา -ดำเนินการฟ้องร้องคดีตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลจนได้รับคำพิพากษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คดีกู้ยืม,เช่าซื้อ,โอนกรรมสิทธิ์,ละเมิด,คดีครอบครัว (ฟ้องหย่า,ฟ้องชู้),ฟ้องบังคับจำนอง,คดีมรดก,ขอตั้งผู้จัดการมรดก,ฉ้อโกง,โกงเจ้าหนี้,ยักยอก เป็นต้น -ดำเนินการยื่นคำให้การต่อสู้คดี ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน,เช่าซื้อ,สัญญาต่างๆ เป็นต้น 5. ดำเนินชั้นบังคับคดี เช่น สืบทรัพย์, ยึด-อายัดทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดูแลการขายทอดตลอด เป็นต้น 6.งานด้านกฎหมายอื่นๆ สามารถสอบถามและปรึกษาได้ในเบื้องต้นค่ะ หมายเหตุ: ความเห็นทางกฎหมายเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ลูกความให้มา เพราะฉะนั้นหลักในการทำงาน คือเปิดใจคุยกันโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษากฎหมาย ร่าง/ตรวจสัญญา (TH-EN) รับบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารไปใช้ต่างประเทศ (Notary)

  • 1. ให้ลูกค้าอธิบายข้อเท็จจริงและปัญหาที่ต้องการจะปรึกษา พร้อมแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) หรือต้องการร่าง/ตรวจสัญญาให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องการผ่านข้อความแชท ทนายจะติดต่อกลับให้คำแนะนำเบื้องต้น อธิบายข้อกฎหมายและวิเคราะห์แนวทางคดี
  • 2. ลูกค้าตัดสินใจประสงค์ว่าจ้าง ทนายจะทำใบประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดี)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์เอกสารงานทั้งไฟล์ Word และ PDF สอบถามความคืบหน้าของคดี และระหว่างการจ้างสามารถสอบถามปัญหากฎหมายได้ตลอดค่ะ

ฟรีแลนซ์
สุกันยา

ทนายความสุกันยา ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่าง/ตรวจสัญญา (EN-TH) ออกหนังสือทวงหนี้ รับบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ (Notary) รับว่าความทั่วราชอาณาจักรทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตั้งผู้จัดการมรดกและเป็นทนายความผู้เชียวชาญคดีผู้บริโภค

01/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน