รับทำ API ด้วย NodeJS (Backend)

0.0

รับทำ API ด้วยการใช้ package Express เพื่อใช้ดำเนินการรันเซิฟเวอร์ฝั่ง backend เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากฝั่ง frontend โดยสามารถทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ โดยใช้ sequelize มาช่วยในการจัดการการทำงาน และมีส่วนเสริมอื่นอีก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ API ด้วย NodeJS (Backend)

  • 1. แจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้อมาให้กับผู้ทำงาน
  • 2. แจ้งข้อมูลที่เป็น key จาก frontend และข้อมูลที่ต้องการให้ออกแบบในฐานข้อมูล
แพ็กเกจ
NodeJS RESTful API฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- สร้างระบบ RESTful API สำหรับเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างหน้าบ้าน (Frontend) และหลังบ้าน (Backend) - มีการใช้ Sequelize เพื่อความสะดวกในการควบคุมฐานข้อมูล (only mysql) เช่น Create,Count,FindOne,FindAll เป็นต้น - บริการออกแบบและปรับปรุง ฐานข้อมูลโดยสัมพันธ์กับข้อมูลของลูกค้า - สามารถเลือกรับการใช้ Json Web Token เพื่อความปลอดภัย session ได้ - ได้รับไฟล์ Code ของ Project นี้ และ API Document - รับแก้ไขงาน 2 ครั้งเมื่อมีต้องการเพิ่มเติม หลังบรรลุวัตถุประสงค์แรกแล้ว


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Sudrit
Sudrit

ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มสธ. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและความรู้ทางด้าน Cybersecurity

ปัจจุบันเป็นนักศึกษา ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มสธ. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมและความรู้ทางด้าน Cybersecurity

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!