จัดทำสัญญา ให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

รับร่างสัญญา จัดทำสัญญาและเอกสารประกอบ รวมถึงเจรจาต่อรองกับคู่สัญญา ได้ทั้งสัญญาภาษาไทยและสัญญาภาษาอังกฤษ รับทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน รับรองเอกสาร Notarial Services Attorney รวมถึงการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่งออก, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ รับทำพิธีสารกรุงมาดดริด และรับงานปรึกษาด้านคดีความ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำสัญญา ให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

  • 1. คุยรายละเอียดงานของลูกค้า หากลูกค้ามีไฟล์งานให้แก้ ให้ลูกค้าส่งไฟล์นั้นมาให้ทางอีเมลล์ก่อน
  • 2. เมื่อได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานครบถ้วนแล้วจึงจะลงมือทำงาน โดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
งานสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับงานที่มีผลสำเร็จของงาน ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ตกลงกันไว้ เช่น งานสัญญา ลูกค้าจะได้รับสัญญาที่ได้ร่างและทำการแก้ไขจนเสร็จสิ้น

งานจดทะเบียนและขอใบอนุญาต
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ลูกค้าจะได้รับการจดทะเบียนหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานนั้นๆ

งานรับรองเอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่มีการรับรองเรียบร้อยแล้ว

ฟรีแลนซ์
Suchanya

เป็นทนายความที่ถนัดงานกฎหมายที่รองรับภาคธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานสัญญาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงรับรองเอกสาร และติดต่อราชการ เคยทำงานกฎหมายให้กับบริษัทกฎหมายของต่างชาติ และบริษัทมีเดียยักษ์ใหญ่ของแระเทศไทย

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน