งานวาดภาพดิจิตอล,ภาพสีน้ำ,สีโปสเตอร์,ลายเส้น ขาว-ดำ

วาดภาพ portrait วาดภาพประกอบต่างๆ หน้าปกหนังสือ โปสการ์ด ทัศนีย์ภาพ ฉาก หรือตัวละคร แฟนอาร์ตศิลปิน โดยใช้เทคนิคสีน้ำและสื่อผสม เน้นใช้สีสันที่สดใส โปรแกรมที่ใช้ Photoshop, Illustrator,Procreate ภาพวาดบนกระดาษ 300 แกรมแบบเรียบ ใช้สีน้ำ,สีโปสเตอร์,ดินสอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวาดภาพดิจิตอล,ภาพสีน้ำ,สีโปสเตอร์,ลายเส้น ขาว-ดำ

  • 1. คุยรูปแบบ ประเภท ขนาดของงาน mood and tone องค์ประกอบและการจัดวาง ระยะเวลาของงาน ประเมิณราคาเริ่มต้น
  • 2. ทำแบบร่างการจัดวางอค์ประกอบภาพ ตัวอย่างสีที่ใช้ เพื่อนำไปปรับแก้
แพ็กเกจ
ภาพขนาด ไม่เกิน 11*16 Cm
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ jpg./png./ไฟล์ตามโปรแกรมที่ใช้ เช่น photoshop และillustrator ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ไม่รวมภาพร่าง

ภาพขนาด ไม่เกิน 21*30 cm
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ jpg./png./ไฟล์ตามโปรแกรมที่ใช้ เช่น photoshop และillustrator ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ไม่รวมภาพร่าง

ขนาดภาพ ไม่เกิน 30*42 cm
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์ jpg./png./ไฟล์ตามโปรแกรมที่ใช้ เช่น photoshop และillustrator ภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ไม่รวมภาพร่าง

ฟรีแลนซ์
พลอยสวย

ศึกษาจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การใช้โปรแกรมที่หลากหลาย แล้วแต่ประเภทของงาน ทั้งแบบ 3D เช่นโปรแกรม Rhino, Blender โปรแกรม 2D Photoshop, Illustrator ที่สามารถทำงานแบบดิจิตอล และสามารถำงานวาดภาพสีน้ำ สีโปสเตอร์ ลายเส้นขาวดำ บนกระดาษหรือไฟล์ดิจิตอลได้

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน