รับพิมพ์งาน/ คีย์ข้อมูลเอกสาร (TH/ENG) (รับงานด่วน)

0

⌨️รับพิมพ์งาน/คีย์ข้อมูลเอกสาร (TH/ENG)⌨️ โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงาน: Microsoft Word & Excel (2019) (สำหรับงานเอกสารทั่วไปและงานคีย์ข้อมูลทั่วไปตามต้นฉบับ) ☑️ รองรับการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ ☑️ รองรับไฟล์ต้นฉบับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น - รูปภาพ/รูปถ่าย - หนังสือ - ไฟล์ PDF (เพื่อให้สามารถนำไฟล์ตัวอักษรไปใช้งานได้ทันที)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน/ คีย์ข้อมูลเอกสาร (TH/ENG) (รับงานด่วน)

  • 1. คุยรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
  • 2. ตกลงราคา, วัน-เวลาในการทำงาน และ ช่องทางการจัดส่งไฟล์งาน
แพ็กเกจ
SET A: งานพิมพ์ตามต้นฉบับ 20 หน้า฿ 260
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

💻 ตรวจการสะกดคำให้ทุกครั้งก่อนส่งงาน 💻 จำนวนงานที่ได้ 20 หน้า/ 260 บาท (กรณีมากกว่า 20 หน้า แต่ไม่เกิน 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท) 💻 แจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 💻 สามารถแก้ไขหลังจากส่งงานได้ 3 ครั้ง 💻 ระยะเวลาการทำงาน 1-2 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
SET B: งานพิมพ์ตามต้นฉบับ 50 หน้า฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

💻 ตรวจการสะกดคำให้ทุกครั้งก่อนส่งงาน 💻 จำนวนงานที่ได้ 50 หน้า/ 500 บาท (กรณีมากกว่า 50 หน้า แต่ไม่เกิน 100 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท) 💻 แจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 💻 สามารถแก้ไขหลังจากส่งงานได้ 3 ครั้ง 💻 ระยะเวลาการทำงาน 3-7 วัน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!