รับพิสูจน์อักษรทั่วไป ตรวจความถูกต้องของแคปชั่น บทความ งานเอกสาร ต้นฉบับหนังสือ งานวิชาการ และอื่นๆ

- รับพิสูจน์อักษรทั่วไป แคปชั่น บทความ งานเอกสาร ต้นฉบับหนังสือ งานวิชาการ ป้ายประกาศ และอื่นๆ ตามตกลง - อ้างอิงความถูกต้องจากหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งการสะกดคำ การทับศัพท์ การเชียนเครื่องหมายวรรคตอน และอื่นๆ - คำทุกคำมีการตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ - หากต้องการสะกดคำตามความนิยมก็สามารถตกลงได้ - สามารถจัดหน้าต้นฉบับผ่านโปรแกรม Adobe InDesign ได้ รับประกันความถูกต้องแม่นยำจากอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาฯ และประสบการณ์ฝึกงานตำแหน่ง Proofreader & Sub-Editor กับทีม a day magazine (ก.ค. – ส.ค. 64)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรทั่วไป ตรวจความถูกต้องของแคปชั่น บทความ งานเอกสาร ต้นฉบับหนังสือ งานวิชาการ และอื่นๆ

  • 1. ติดต่อรายละเอียดงานกับลูกค้า
  • 2. ตกลงเรื่องราคาและระยะเวลา
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรรูปเล่ม 50 หน้าขึ้นไป ตรวจเฉพาะคำผิด
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- ตรวจเฉพาะคำผิด ขั้นต่ำ 50 หน้า คิดราคาหน้าละ 25 บาท - ได้รับไฟล์ .pdf - ระยะเวลา 1–2 สัปดาห์

พิสูจน์อักษรรูปเล่ม 50 หน้าขึ้นไป ตรวจคำผิดและจัดหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

- ตรวจคำผิดและจัดหน้าผ่านโปรแกรม Adobe InDesign ขั้นต่ำ 50 หน้า ราคาหน้าละ 50 บาท - ได้รับไฟล์ .pdf .indd หรือไฟล์อื่นๆ ตามตกลง (ลูกค้าต้องส่งไฟล์ต้นฉบับเหล่านี้มาให้) - ระยะเวลา 2–3 สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
สรวิชญ์

อักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองหางานพิสูจน์อักษร งานแปล งานเขียนคอนเทนต์ งานออกแบบกราฟิก และงานอื่นๆ

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน