รับเขียนบทความคุณภาพ ทั่วไป และบทความรองรับ SEO

ขายได้ 17 ครั้ง
4.9

รับเขียนบทความทั่วไป ทุกประเภทตามความต้องการลูกค้า และบทความรองรับ SEO เพื่อทำอันดับ ส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขายได้ รับเขียนบทความทุกประเภท - บทความทั่วไป, บทความ SEO, รีไรท์, รีวิว - บทความทุกประเภท เกม กีฬา สินค้า สุขภาพ เป็นต้น - บทความสายขาว-สายเทา ทุก Keyword บทความคุณภาพ อ่านง่าย ได้ใจความ ส่งงานตรงเวลา แก้ไขรวดเร็ว ลูกค้าแจ้งหัวข้อ หรือรายละเอียดของเนื้อหาตามความต้องการ หากยังไม่มีหัวข้อ เราสามารถคิดหัวข้อแล้วเสนอให้คุณเลือกได้ บทความรองรับ SEO (ถูกหลัก) ลูกค้าแจ้งหัวข้อ และ Keyword คำค้นหาใกล้เคียง ตามความต้องการ เราสามารถเขียนบทความ ด้วยเทคนิค LSI Keyword เพื่อทำอันดับ SEO ที่เป็นธรรมชาติ ส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขายได้ จำนวนคำในบทความ 1. บทความ SEO ขั้นต้น 500 คำ 2. บทความ SEO ขั้นกลาง 1,000 คำ 3. บทความ SEO ขั้นสูง 1,500 คำ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดงาน หรือราคาก่อนได้ สามารถรับงานได้หลายบทความ และรับงานแบบต่อเนื่องได้

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับเขียนบทความคุณภาพ ทั่วไป และบทความรองรับ SEO

  • 1. ลูกค้าบรีฟงาน เป็นบทความเกี่ยวกับอะไร Keyword ที่ต้องการ
  • 2. ลูกค้าชำระเงินในระบบ พร้อมเริ่มเขียนบทความหลังจากรับชำระเงิน

แพ็กเกจ ราคา รับเขียนบทความคุณภาพ ทั่วไป และบทความรองรับ SEO

แพ็กเกจ

Standard

Premium

Super Premium

บทความ SEO ขั้นต้น
บทความ SEO ขั้นกลาง
บทความ SEO ขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
จำนวนคำ
500 คำ
1000 คำ
1500 คำ
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿400
฿700
฿1,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!