Retouch / Diecut ราคาถูกงานคุณภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท Diecut ลบพื้นหลังอย่างละเอียด หรือ Retouch รีทัชหน้าให้เนียนขึ้น ลบรอยสิว ลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพภาพ ปรับสีให้สดขึ้น และตัดต่อภาพพูดคุยงานตามที่ลูกค้าต้องการ *รับงานด่วน*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Retouch / Diecut ราคาถูกงานคุณภาพ

  • 1. พูดคุยลักษณะรายละเอียดของงานว่าต้องการจะทำอะไร
  • 2. พูดคุยเกี่ยวกับราคาและตีใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Diecut/Retouch/Edit รูปทุกแบบ 1 รูปราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท เพิ่มรูปคิดรูปละ 10 บาท ไม่ว่าจะลบพื้นหลัง หรือรีทัช ตัดต่อภาพ ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็นภาพ .jpg .png ถ้าต้องการไฟล์ .ps บวกเพิ่ม 50 บาท ใช้เวลาในการทำ 1-2 วัน แต่ถ้าในกรณีที่มีมากกว่า 1 รูปใช้เวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์หรือมากกว่านี้อยู่ที่จำนวนรูปและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ *สำหรับงานด่วนบวกเพิ่ม 100 บาท ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน *

ฟรีแลนซ์
siratchaya

สวัสดีค่ะชื่อกีต้าร์ จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับออกแบบ Artwork ลงโปรโมทด้านสายฟุตบอลลง page และอื่นๆ รับตัดต่อและรีทัชภาพ และรับออกแบบ UXUI ทุกงานทำด้วยความตั้งใจ จะไม่ทำงานไม่มีคุณภาพ ลองมาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน