Build Image Docker, Deploy Infrastructure Kubernetes (K8)

รับสร้าง Image Docker สำหรับ Deploy Web ครบวงจร รวมถึง ช่วย Deploy Web ของท่าน เข้า Aws, Google Cloud, Azure, Digital Ocean, Alibaba Cloud หรือ อื่น เพื่อให้งานของท่าน สำเร็จตามเป้าหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Build Image Docker, Deploy Infrastructure Kubernetes (K8)

  • 1. กำหนด ส่ิงที่ต้องการให้สร้าง
  • 2. นำส่ง Source Code
แพ็กเกจ
Image Containers
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Image Containers สำหรับ ใช้ run งาน

Deploy Web
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Infrastructure สำหรับ run

Image Containers & Deploy Web
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Image Containers พร้อม Deploy งาน

ฟรีแลนซ์
srayuth

สามารถเขียน ภาษา php python objective-c swift ใช้ unity สร้างเกมได้

06/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน