ทำวิจัย IS ธีสิส วิเคราะห์วิจัย (รับงานด่วน)

รับทำวิจัย (เฉพาะภาษาไทย) ในด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โลจิสติกส์ รายงาน สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ แยกจ้างแค่บางบทก็ได้หรือเฉพาะส่วนก็ได้ -ทำวิจัยบท 1-3 หาข้อมูล - รับทำวิจัยข้อมูลวิจัย สรุปผลวิจัยบท4-5 - ตรวจสอบ plagiarism **หลังการส่งงานและระบบตรวจรับแล้ว แก้ไขได้ตลอดไม่จำกัดไม่คิดเงินเพิ่ม (ยกเว้นเปลี่ยนเรื่อง,เนื้อหาต่างไปจากเดิมมาก) **งานลูกค้าถือเป็นความลับไม่มีการเผยแพร่ ประสบการณ์ทำงานมากกว่า4ปี สอบถามปรึกษาก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำวิจัย IS ธีสิส วิเคราะห์วิจัย (รับงานด่วน)

  • 1. คุยปรึกษารายละเอียดงาน (อาจมีส่งไฟล์เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม)
  • 2. ประเมินราคาและวันส่งงาน
แพ็กเกจ
จัดทำบทวิจัย 1-3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แยกรายบท 1-3 ราคาเริ่มต้น บทละ 2500 บาท+ ประกอบด้วย 1.บทที่ 1 บทนำ 2.บทที่ 2 การทบทวนแนวคิด และวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.บทที่ 3 วิธีการวิจัย +แบบสอบถามออนไลน์ 4.เหมาจัดทำบทที่ 1-3 ไฟล์งานที่ได้รับ คือ .Docx, PDF. ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

จัดทำบทวิจัย 4-5 พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทวิจัย 4-5 ประกอบด้วย ราคาเริ่มต้นบทละ 2500-3500 บาท+ 1.วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยวิธีทางสถิติจากโปรแกรม SPSS อาทิ วิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ความแปรปรวน ANOVA, สหสัมพันธ์เพียร์สัน, ถดถอยพหุคูณ ฯลฯ 2. บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสรุปผลข้อมูล 3. บทที่ 5 เขียนสรุปผลข้อมูล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 4. จัดทำเหมาบทที่ 4-5 ไฟล์งานที่ได้รับ คือ .Docx, PDF. ระยะเวลาในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

วิจัย/สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ (ป.ตรี,ป.โท) ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

จ้างเหมาวิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ (ไทย) ทุกบท 1-5 ป.ตรี เริ่มต้น 12,000+ ป.โท เริ่มต้น 17,500+ *เหมาบท1-5 รวมทำแบบสอบถาม, จัดเล่มวิจัย, นำเสนอ *ช่วยติวให้ก่อนสอบ

ฟรีแลนซ์
suchada

พนักงานบัญชี ในสำนักงานบัญชีของต่างชาติ มีประสบการณ์การทำงาน , ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีรายเดือน รายปี, ให้คำปรึกษาทางภาษี

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน