วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ !!

4.73
ขายได้ 71 ครั้ง

รับจัดทำ Business Plan 5 Year ,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี สำหรับ SMEs และ Corporate ผลงานที่ผ่านมา การรับงานฟรีแลนซ์งานด้าน Business Plan ได้แก่ ASIA TRANS ACCESS CO., LTD. , บริษัท อาร์คติค ซุปเปอร์เฮลท์ จำกัด, Bambini Baby Wellness Center , บริษัท อะแมส สตาร์ทอัพ จำกัด ,บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด, บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด ,SIAM MARKETING CORPORATION ,Unicore Venture Company Limited,บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด,บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด,Teddy's Burgers Thailand,บริษัท โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วิส จำกัด งานด้าน Business Continuity Management ได้แก่ บริษัท เพย์ เอนเทอไพร์ซ จำกัด (Pay Ent.) และยังมีผลงานโครงการ“depa Digital Startup Fund Thailand”. ได้แก่ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด , และ iFloat Company Limited โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ !!

  • 1. ติดต่อประสานงานเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงกับทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. จัดทำร่างข้อสรุปและรายงานตามรูปแบบในการให้บริการ
แพ็กเกจ
หารือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ (Business Plan)฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

*ราคาเริ่มต้นพูดคุยและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานองค์กร (Corporate KPIs)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินผล - การออกแบบแบบฟอร์มการวัดผลงานขององค์กร - การออกแบบรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาสรวมถึงรายปี *ราคาเริ่มต้นพูดคุยและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แผนธุรกิจ (Business Plan) / พัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร ( Corporate Risk Management)฿ 35,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

• บทสรุปผู้บริหาร • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ • แนวโน้มธุรกิจ/ภาพรวมอุตสาหกรรม • สภาพแวดล้อมภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) • สภาพแวดล้อมภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) • การกำหนดกลยุทธ์ 3 ปี (Strategy Formulation) • กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Level Strategy) • การดำเนินธุรกิจในระยะยาว (Long term Direction) • ประมาณการทางการเงิน 5 ปี *ราคาเริ่มต้นและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!