ประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ / แลกเปลี่ยนมูลค่าหุ้น

จัดทำประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ / แลกเปลี่ยนมูลค่าหุ้นตลอดจนเพื่อใช้ในการซื้อ - ขาย / เช่าทรัพย์สิน การประกวดหรือแข่งขันโครงการ Start Up ผลงานด้านการประเมินมูลค่ากิจการ บริษัท ดอท อะไร จำกัด (DotArai) ผลงานโครงการ“depa Digital Startup Fund Thailand”. ได้แก่ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด , และ iFloat Company Limited โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา) บริษัท ทรานส์ฟอร์มิกซ์ จำกัด (โครงการระบบพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยแนวชายหาดบางแสน และเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยใช้ LOW-CODE PLATFORM และเทคโนโลยีบล็อกเชน) บริษัท ฟู้ดคอนเน็คชั่น สมาร์ทเชน จำกัด (โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ) บริษัท โฟล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ / แลกเปลี่ยนมูลค่าหุ้น

  • 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่ลูกค้าต้องการจะดำเนินธุรกิจ
  • 2. สำรวจและวิจัยตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจควบคู่กับแผนธุรกิจ
แพ็กเกจ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าของกิจการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การประเมินมูลค่าของกิจการ - บทสรุปผู้บริหาร - Book Value Approach - Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio - (Price to Earnings Per Share Ratio Approach: P/E Ratio - Market Value Approach - Discounted Cash Flow Approach - Discount Rate

การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- รายงานศึกษากระบวนการขายและการพัฒนาธุรกิจ - วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลักดันยอดขาย ติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขายให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ - ประสาน งานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

ฟรีแลนซ์
Soonthorn

วางแผนการตลาด แผนธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Business Plan 5 Year,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี สำหรับ SMEs / รับกำหนดการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน Corporate KPIs / รับวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน