รับจัดทำประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study !! ลด 20% ทุกงาน

รับจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การลงทุนเริ่มธุรกิจ และยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ - Capital Expenditure - Depreciation Schedule - Operating & Maintenance Expense - Return on Project - (Revenue)/(Benefit/Cost Saving) - Cash Flow Projection - Project Return - NPV,IRR (%),Discount Payback Period การประเมินมูลค่าหุ้นตาม วิธีทางการเงินต่างๆ Discount Cash Flow Model (DCF) ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ ASIA TRANS ACCESS CO., LTD. ,SIAM MARKETING CORPORATION ,Unicore Venture Company Limited,บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด,บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด,Teddy's Burgers Thailand,บริษัท โปรโทลคอล แอดวานซ์เซอร์วิส จำกัด และยังมีผลงานโครงการ“depa Digital Startup Fund Thailand”. ได้แก่ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด , และ iFloat Company Limited โครงการ พัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสียชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study !! ลด 20% ทุกงาน

  • 1. สัมภาษณ์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและสิ่งที่จะได้รับ
  • 2. ขอข้อมูลทางด้านการเงินกับลูกค้า เช่น Balance Sheet ,Capital expenditures (CAPEX) ,P&L,งบในการดำเนินงานต่างๆ
แพ็กเกจ
การประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เป็นการให้บริการด้วยการประเมินแบบย่อไม่มีรายงานสรุปประกอบไปด้วย รายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ Ratio : Net Present Value IRR (%) อัตราผลตอบแทนภายใน Discount Payback Period ประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงิน Revenue Operating Cost Net income กำไรก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ EBITDA % EBITDA *ราคาเริ่มต้นพูดคุยและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

การประเมินประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study ฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

การประเมินประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน แบบรายงานสรุปที่ได้มาตรฐานและยื่นข้อเสนอต่อนักลงทุน ประกอบไปด้วย รายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ Ratio : Net Present Value IRR (%) อัตราผลตอบแทนภายใน Discount Payback Period ประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงิน Revenue Operating Cost Net income กำไรก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ EBITDA Terminal Value Economic Internal Rate of Return: EIRR *ราคาเริ่มต้นและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (EIRR: Economics Internal Rate of Return)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- การกำหนดตัวชี้วัดโครงการ - การกำหนดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefits) - การประเมินความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) *ราคาเริ่มต้นและอาจจะมีการประเมินภายหลังตามเนื้อหาของงาน

ฟรีแลนซ์
Soonthorn

วางแผนการตลาด แผนธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ /Business Plan ,พร้อมจัดทำรายงานและประมาณการทางการเงิน 5 ปี / Corporate KPIs / การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และประเมินมูลค่าของกิจการสำหรับ Start Up เพื่อร่วมกิจการ /บรรยายด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ /Star of the Year 2020 # Fastwork

04/2017
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
35 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน