เว็บไซต์ งานใช้จริง และ งานนักศึกษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

4.87
ขายได้ 17 ครั้ง

ทางทีมงานมีความมั่นใจในการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทุกขอบเขตงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี เรามีการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น - Frontend = VueJs, NuxtJs, ReactJs, JS, TS - CSS = Vuetify, Element, Bootstrap, Material-UI - Backend = NodeJs, Go, PHP - Database = MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase, Redis - Cloud Service = GCP, AWS, Firebase **หมายเหตุ: หากเป็นโปรเจคนักศึกษาต้องการคำแนะนำเรื่องโค้ด บริการให้ฟรีหลังจากส่งงานแล้ว รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ราคาที่ทำสัญญายังไม่รวมค่า Hosting และ Domain - กรณีที่การแก้ไขงานอยู่นอกขอบเขตที่ตกลงไว้จะถือว่าเป็นขอบเขตใหม่และคิดราคาในขอบเขตนั้นเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เว็บไซต์ งานใช้จริง และ งานนักศึกษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

  • 1. สอบถามและพูดคุยขอบเขตงาน
  • 2. อธิบายขั้นตอนการชำระเงิน การเริ่มงาน และการปิดงาน
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ขนาด เล็ก฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน: - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive (Size Mobile) - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตตามที่ลูกค้าต้องการ - หลังส่งงานแก้ไขในขอบเขตได้ 3 ครั้ง - แก้ไขนอกขอบเขตต้องมีการตกลงราคาใหม่ ไฟล์: - ไฟล์ Source Code (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - รายละเอียดภาษาและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาจริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
เว็บไซต์สำหรับ งาน-โปรเจ็ค นักศึกษา฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน: - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive (Size Mobile) - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตตามที่ลูกค้าต้องการ - หลังส่งงานแก้ไขในขอบเขตได้ 3 ครั้ง - แก้ไขนอกขอบเขตต้องมีการตกลงราคาใหม่ ไฟล์: - ไฟล์ Source Code - ไฟล์ฐานข้อมูล - คำอธิบายลงลึกถึงโปรเซส ฐานข้อมูล และโค้ด (หากลูกค้าต้องการ) - รายละเอียดภาษาและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาจริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
เว็บไซต์ขนาด กลาง-ใหญ่฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Stacks: - Back-end: PHP / NodeJs / Golang - Front-end: Vue / Nuxt / React - Database: MySQL / PostgreSQL / MongoDB / Redis - Server/Storage: Firebase / GCP ไฟล์: - ไฟล์ Source Code - ไฟล์ฐานข้อมูล - คำอธิบายลงลึกถึงโปรเซส ฐานข้อมูล และโค้ด (หากลูกค้าต้องการ) - รายละเอียดภาษาและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาจริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!