พัฒนาเว็บไซต์ งานใช้จริง และ งานนักศึกษา ด้วย PHP / HTML / MySQL / Javasciprt / NodeJs

- พัฒนาด้วยภาษา PHP , HTML , MySQL , Javascript , NodeJs - เพิ่มลูกเล่นและความสวยงามด้วย Bootstrap , jQuery , Vuetify - กรณีลูกค้าต้องการให้พัฒนาด้วย PHP สามารถใช้ CodeIgniter ควบคู่ได้ - กรณีลูกค้าต้องการให้พัฒนาด้วย NodeJs สามารถใช้ VueJs ควบคู่ได้ - ลูกค้าสามารถออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ได้เอง **หมายเหตุ: หากเป็นโปรเจคนักศึกษาต้องการคำแนะนำเรื่องโค้ดฟรีหลังจากส่งงานแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ งานใช้จริง และ งานนักศึกษา ด้วย PHP / HTML / MySQL / Javasciprt / NodeJs

  • 1. สอบถามและพูดคุยขอบเขตงาน
  • 2. อธิบายขั้นตอนการชำระเงิน การเริ่มงาน และการปิดงาน
แพ็กเกจ
สร้างเว็บไซต์ขนาด เล็ก-กลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน: - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive (Size Mobile) - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตตามที่ลูกค้าต้องการ - หลังส่งงานแก้ไขในขอบเขตได้ 3 ครั้ง - แก้ไขนอกขอบเขตต้องมีการตกลงราคาใหม่ ไฟล์: - ไฟล์ Source Code (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - รายละเอียดภาษาและเเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาที่จริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

สร้างเว็บไซต์สำหรับ งาน-โปรเจ็ค นักศึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชิ้นงาน: - เว็บไซต์แสดงผลแบบ Responsive (Size Mobile) - เว็บไซต์ตามดีไซน์และขอบเขตตามที่ลูกค้าต้องการ - หลังส่งงานแก้ไขในขอบเขตได้ 3 ครั้ง - แก้ไขนอกขอบเขตต้องมีการตกลงราคาใหม่ ไฟล์: - ไฟล์ Source Code - ไฟล์ฐานข้อมูล - คำอธิบายลงลึกถึงโปรเซส ฐานข้อมูล และโค้ด (หากลูกค้าต้องการ) - รายละเอียดภาษาและเเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาที่จริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

แก้ไขเว็บไซต์ขนาด เล็ก-กลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชิ้นงาน: - เว็บไซต์แสดงผลตามเว็บดั้งเดิมก่อนให้แก้ไข - หากต้องการให้เว็บไซต์จากเว็บดั้งเดิมเป็น Responsive ต้องมีการตกลงราคา - หลังส่งงานแก้ไขในขอบเขตได้ 3 ครั้ง - แก้ไขนอกขอบเขตต้องมีการตกลงราคาใหม่ ไฟล์: - ไฟล์ Source Code (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - ไฟล์ฐานข้อมูล (กรณีจ้างแบบจ่ายจบไม่มีสัญญา maintenance) - รายละเอียดภาษาและเเทคโนโลยีที่นำมาใช้ (หากลูกค้าต้องการ) ** ราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาที่จริง ทั้งนี้ราคาจริงต้องเกิดจากการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

ฟรีแลนซ์
Sivuch

I'm Developer. // Hard Skills - PHP , HTML , CSS , SQL , Javascript , Node.js , Golang // Interest - Cypress , Robot Framework

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน