ตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม (ฺReference) ทั้งไทย-อังกฤษ

ให้คำแนะนำ ตรวจทาน แก้ไขอ้างอิงและบรรณานุกรมของงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตรงตามข้อกำหนดของสถาบันหรือตามคำเเนะนำของวารสารที่จะตีพิมพ์ (หรือปรับเเก้ตามคำเเนะนำของ reviewer) สามารถเเก้ไขได้ทั้งภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ สามารถปรับได้ตามรูปแบบ เช่น vancouver, APA, NLM , MLA เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม (ฺReference) ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. เเจ้งความต้องการ รายละเอียด ประเภทของบทความ
  • 2. แจ้งรูปแบบของบรรณานุกรมหรือ ข้อกำหนดของสถาบันหรือวารสาร
แพ็กเกจ
บรรณานุกรมภาษาไทยหรืออังกฤษ 1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน - ปรับเเก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง - จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น - จำนวนหน้า 1 หน้า [ ไม่เกิน 20 reference] - ไฟล์งานต้นฉบับ .word - ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

บรรณานุกรมภาษาไทยหรืออังกฤษ 2 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน - ปรับเเก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง - จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น - จำนวนหน้า 2 หน้า [ไม่เกิน 40 refernce] - ไฟล์งานต้นฉบับ .word - ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

บรรณานุกรมเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 1 วัน - ปรับเเก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง - จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น - จำนวนหน้า 1 หน้า [ไม่เกิน 20 reference] - ไฟล์งานต้นฉบับ .word - ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
Sorawich

มีความรู้เบื้องต้นทางสถิติเเละมีความสนใจในการทำวิจัย สามารถใช้โปรแกรม STATA เเละ Endnote ได้ , มีความถนัดในการเขียนอ้างอิงเเละบรรณานุกรม (ทั้งภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ) - นำเสนองานวิจัยรูปแบบ poster presentation : AMEE 2019 (Austria) - ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ https://orcid.org/ 0000-0002-5110-1763

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน