ออกแบบโปรแกรม Powerapps

ใช้ microsoft office 365 ออกแบบการบันทึกข้อมูล และ ออกแบบหน้าแสดงผลเป็น Visualization

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโปรแกรม Powerapps

  • 1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ
  • 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง
แพ็กเกจ
Compact
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน 30วัน - powerapps (1-5 หน้า) - ตารางเก็บข้อมูล(1-3 ตารางราง) -PowerAutomate(1-2 flow) -Power BI Template(1-3 หน้า) - ส่งมอบโปรแกรมพร้อมวิธีการใช้โปรแกรม - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน45วัน - powerapps (3-8หน้า) - ตารางเก็บข้อมูล(3-4ตารางราง) -PowerAutomate(2-4 flow) -Power BI Template(3-6 หน้า) - ส่งมอบโปรแกรมพร้อมวิธีการใช้โปรแกรม - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

ระยะเวลาในการทำงาน60วัน - powerapps (5-10หน้า) - ตารางเก็บข้อมูล(4-6ตารางราง) -PowerAutomate(4-6 flow) -Power BI Template(5-10 หน้า) - ส่งมอบโปรแกรมพร้อมวิธีการใช้โปรแกรม - หากบัคหรือปัญหาเกิดจากตัวผู้พัฒนา ยินดีพัฒนาใหม่ให้ฟรีจนกว่าจะหายครับ

ฟรีแลนซ์
สุขสันต์

ประสบการณ์จากการทำงานบริษัทในเครือ TOYOTA มา15ปี ผนวกกับมีความรู้ด้าน สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างโปรแกรมขึ้นมาให้เหมาะสมกับงาน เพื่อลดเวลา ลดคน ได้ข้อมูลแม่นยำขึ้น

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน