แปล TH-EN และ EN-TH

-รับแปลงาน เอกสาร บทความ เรื่องสั้น วิทยานิพนธ์ -แปลงานหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรัชญา ศาสนา อุตสาหกรรม และทั่วๆไป -รบกวนส่งงานเป็น word และ pdf เท่านั้น -ถ้าลูกค้าไม่ได้บอกหลายละเอียดการส่งไฟล์งาน จะถือว่าให้ส่งเป็น word *รบกวนลูกค้าส่งงานมาที่inbox เพื่อประเมินราคาก่อน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปล TH-EN และ EN-TH

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์เต็มเพื่อให้ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. เสนอราคา และระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสาร >1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปล EN-TH เริ่มต้นหน้าละ 300 แปล TH-EN เริ่มต้นหน้าละ 350 ใช้เวลาในการแปล 1-2 วัน แก้งานได้ 1 ครั้ง ภายใน 3 วันหลังส่งงาน

แปลเอกสารด่วน >1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิดเพิ่มจากราคาปกติหน้าละ100บาท

ฟรีแลนซ์
ทรงศักดิ์

ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ในการแปล TH-EN และ EN-TH มากกว่า 30 ปี ทั้งเอกสารด้านกฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรัชญา ศาสนา อุตสาหกรรมรถยนต์ และทั่วๆไป

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน