รับปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

0

จบการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประสบการณ์ในการเรียนและการทำงานกว่า 17 ปี ที่จะให้คำปรึกษา แนะนำการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เชิงบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

  • 1. สอบถามความต้องการเบื้องต้น
  • 2. ทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
รับปรึกษาน้อง ป.ตรี - โครงการ วิจัย เชิงบริหาร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ขอคำแนะนำ ปรึกษา แนวทางในการทำโครงการ วิจัย เชิงบริหาร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โครงร่างวิจัย, บทที่ 1-5, บทคัดย่อภาษาไทย, บทความวิจัย, บริการสร้างแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์, บริการวิเคราะห์ SPSS เหมาเล่ม 20,000 บาท (กรณีจ้างเฉพาะส่วน สอบถามเพิ่มเติม) ฟรี!!! บริการจัดหน้า+บรรณานุกรม+ส่วนประกอบเล่ม+ตรวจสอบ Plagiarism จากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ระยะเวลาในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหัวข้อและความเข้มข้นของเนื้อหาในแต่ละงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รับปรึกษาพี่ ป.โท - วิจัย, IS, วิทยานิพนธ์ เชิงบริหาร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

ขอคำแนะนำ ปรึกษา แนวทางในการทำ วิจัย, IS, วิทยานิพนธ์ เชิงบริหาร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โครงร่างวิจัย, บทที่ 1-5, บทคัดย่อภาษาไทย, บทความวิจัย, บริการสร้างแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์, บริการวิเคราะห์ SPSS เหมาเล่ม 32,000 บาท (กรณีจ้างเฉพาะส่วน สอบถามเพิ่มเติม) ฟรี!!! บริการจัดหน้า+บรรณานุกรม+ส่วนประกอบเล่ม+ตรวจสอบ Plagiarism จากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ระยะเวลาในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหัวข้อและความเข้มข้นของเนื้อหาในแต่ละงาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!