แปล เอกสารทั่วไป/วิชาการ อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ

รับแปล เอกสารทั่วไป และเอกสารวิชาการ อัตราค่าแปลขั้นต่ำจากอังกฤษเป็นไทยอยู่ที่ 300 บาทต่อหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่วนอัตราค่าแปลขั้นต่ำจากไทยเป็นอังกฤษอยู่ที่ 600 บาทต่อหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ราคาค่าแปลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นกับความเร่งด่วน ชนิดและความยาวของเอกสาร หากเป็นเอกสารที่มีเนื้อหายาว สามารถแบ่งงวดงานและแบ่งจ่ายค่าแปลได้ตามงวด ปรับแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แนะนำตัวเพิ่มเติม - เป็นแพทย์เกษียณ จบจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มีประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และทำงานกับองค์กรต่างประเทศ คือ US Centers for Disease Control & Prevention (US CDC) เป็นเวลา 17 ปี ก่อนเกษียณอายุจากงาน (หลังได้รับการต่ออายุงาน 2 ครั้ง รวม 2 ปี ภายหลัง mandatory retirement age เมื่ออายุครบ 60 ปีเต็ม) เมื่อปลายปี 2564 ที่ US CDC เป็นพนักงานวิชาการอาวุโสที่ดูแลกำกับงานแปลขององค์กร แปลเอกสารทั่วไป และวิชาการที่ซับซ้อน เช่น โครงร่างการวิจัย เอกสารทางเทคนิค บทความ ทั้งไทย-อังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย; copyedit งานแปลในและนอกองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน (ในลักษณะที่ไม่หวังค่าตอบแทนนอกเวลาทำงานประจำ - pro bono) ตลอดจนบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นกองบรรณาธิการ และ supervise นักแปลภายในขององค์กร รับแปล part-time อย่างสม่ำเสมอมาตลอด TOEIC ได้ perfect score = 990

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปล เอกสารทั่วไป/วิชาการ อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ

  • 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับเพื่อพูดคุยตกลงรายละเอียดของงาน
  • 2. เริ่มต้นงาน หลังยากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินแล้ว
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาแปล อังกฤษเป็นไทย ขั้นต่ำ 300 บาทต่อหน้ากระดาษ A4 ไทยเป็นอังกฤษ ขั้นต่ำ 600 บาทต่อหน้ากระดาษ A4 ยินดีรับไฟล์ต้นฉบับที่เป็น .doc และ .pdf ระยะเวลาในการแปลขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความซับซ้อนของภาษา หากเป็นเอกสารปกติที่มีความยาวไม่เกิน 5 หน้า จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน

ฟรีแลนซ์
Somsak

Background เป็นแพทย์ จบรามาธิบดี เคยศึกษาในต่างประเทศ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และทำงานในองค์กรต่างประเทศเกือบ 20 ปี ก่อน retired มีประสบการณ์แปล, edit, supervised นักแปลในองค์กร ทั้งเอกสารทั่วไปและวิชาการ มากว่า 30 ปี รับจ้างแปล part-time มาตลอด TOEIC 990

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน