รับงานเขียนทุกประเภท (เน้นคุณภาพ)

งานเขียนทุกประเภทที่รับบริการเขียนประกอบด้วย - บทความ (article & content) ความยาวตามความเหมาะสมของเนื้อหา - เขียนนิยายเรื่องสั้น (Friction & Non-friction) เนื้อหาตามสั่ง - เรียบเรียงจดหมายข่าว (Newsletter) ตามเนื้อหาที่มอบหมาย - เรียบเรียงข้อความแถลงข่าว (Press release) ตามเนื้อหาที่มอบหมาย - เขียนบทความโฆษณาสินค้า บทความส่งเสริมการขาย (Advertising & Promotion) - รายงานบริษัทและProfile (Company Report & Profile) - Speech - แปลภาษา (English & ไทย) ขั้นตอนการว่าจ้างงาน - หารื่อกันเบื้อนต้น ผ่านช่องทางระบบ Fastwork จัดให้ - ผู้ว่าจ้างให้รายละเอียดวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการพอเป็นสังเขป - ผู้เขียนจะสรุปรายละเอียดของงานที่จะเขียน ระยะเวลาเขียน พร้อมเสนอราคาค่าบริการ - ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง พร้อมชำระค่าบริการผ่านระบบ Fastwork - ผู้เขียนส่งมอบงานตามกำหนดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับมอบงานเขียนหรือขอแก้ไขงาน - การแก้ไขงาน (แก้ไขเล็กน้อย) ไม่มีค่าบริการในการแก้ไข - กรณีแก้ไขโดยให้เขียนใหม่ทั้งหมด จะคิดเป็นอีกหนึ่งงาน - ลิขสิทธิงานเขียนจะเป็นของผู้ว่าจ้างทันที่เมื่อชำระค่าบริการครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การคิดค่าบริการงานเขียน จะนับจากจำนวนคำของ Microsoft word 300 คำแรกคิด 350 บาท ส่วนที่เกิน 300 คำ คิดเพิ่ม 100 บาทต่อ 100 คำ กรณีประสงค์จะใช้วิธีเหมาจ่ายแบบเป็น package การจ้าง จะเสนอค่าบริการเป็นกรณีต่างหาก หากประสงค์จะให้มีภาพประกอบบทความ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาภาพมาประกอบ จะคิดเอาจากผูู้ว่าจ้าง โดยตกลงกับผู้ว่าจ้างก่อนหาภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนทุกประเภท (เน้นคุณภาพ)

  • 1. เมื่อตกลงว่าจ้างและชำระเงินแล้ว Freelance จะลงมือเขียนงานให้ลูกค้า
  • 2. เมื่องานเขียนเสร็จ Freelance จะส่งร่างงานเขียนให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา 350 บาทกำหนดไว้เป็นราคาขั้นต่ำ ส่วนจะสูงกว่า 350 บาท เป็นจำนวนเท่าไหร่ การกำหนดราคางานเขียนจะพิจารณาความยากง่ายของงานเขียน และระยะเวลาการเขียน ข้อมูลทีจะนำมาใช้ประกอบการเขียนเป็นหลัก โดยจะแจ้งผู้ว่าจ้างทราบก่อนการจ้างเขียน

ฟรีแลนซ์
Somphop

Freelance Writer จบการศึกษาระดับปริญาตรี เชี่ยวชาญการเขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ประสบการณ์การเขี่ยน Academic writing, Newsletter, Article, Friction & Non-Friction, Press release, speech, product description and advertising etc.

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
312 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน