เขียนบทความ งานวิจัย ทางด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม วิทยาศาสตร์

รับเขียนบทความ หรือแก้ไขบทความ งานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เวปไซต์ หรือส่งหน่วยงานต่างๆ ทางด้านการแพทย์ สาธาณสุข การดูแลผู้ป่วย การดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม และวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความ งานวิจัย ทางด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม วิทยาศาสตร์

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงระยะเวลาทำงานและราคา
แพ็กเกจ
บทความทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความทางด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม หรือวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของลูกค้า ค่าใช้จ่ายบทความละ 600 บาท - ลูกค้าจะได้รับ 1 บทความ - ความยาวไม่เกิน 500 คำ (ใช้การนับคำด้วย Word) - ไฟล์ .doc หรือ .pdf - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง - ระยะเวลาในการส่งงานครั้งละไม่เกิน 3 วัน หลังจากวันที่ตกลงรายละเอียดเรียบร้อย

บทความวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความวิชาการ งานวิจัย แก้ไขงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทางด้านการแพทย์การดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม หรือวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของลูกค้า ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำบทความละ 3,500 บาท สำหรับบทความทางวิชาการ งานวิจัย แก้ไขงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (ราคาตามความยากง่ายของงาน) - ลูกค้าจะได้รับ 1 บทความ - ไฟล์ .doc หรือ .pdf - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หรือตามตกลง - ระยะเวลาในการส่งงานครั้งแรกไม่เกิน 5 วัน - ระยะเวลาในการแก้ไขงานครั้งละไม่เกิน 3 วัน หลังจากวันที่ตกลงรายละเอียดเรียบร้อย

ฟรีแลนซ์
Supamas

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย และเขียนบทความเกี่ยวกับสุขภาพ การแพทย์ การดูแลตนเอง โรค ยา อาหารเสริม และวิทยาศาสตร์ มาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี สามารส่งงานได้ตรงตามเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน