ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต (E-filing ของสรรพากร) สำหรับนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

รับทำรายการยื่นภาษีผ่าน Internet ในระบบ E-filing ของสรรพากร แบบที่รับ ① สำหรับนิติบุคคุล - ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.3 - ภ.ง.ด.53 - ภ.ง.ด.50 ** (**ภ.ง.ด.50 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มตั้งแต่ พ.ค.2564 ทางเรามีประสบการณ์ในการยื่นหลายครั้ง) ② สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภ.ง.ด.91/90

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต (E-filing ของสรรพากร) สำหรับนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

  • 1. รับข้อมูล จากลูกค้า
  • 2. เริ่มงาน (ภายใน 1 วัน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน)
แพ็กเกจ
ภ.ง.ด.1, 3, 53 (รวมทุกแบบไม่เกิน 24 รายการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. text file สำหรับ upload ข้อมูลในครั้งต่อไป 2. แบบยื่นภาษี ที่ยื่นเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์ PDF 3. ใบเสร็จของแบบยื่นภาษีดังกล่าว ** 25-50 รายการ = 800 บาท

ภ.ง.ด.50
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. แบบยื่นภาษี ที่ยื่นเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์ PDF 2. ใบเสร็จของแบบยื่นภาษีดังกล่าว

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91/90
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ไฟล์ PDF ของแบบที่ยื่นเรียบร้อยแล้ว 2. ไฟล์ PDF ใบเสร็จของแบบที่ยื่นเรียบร้อยแล้ว (ขึ้นระบบหลังจากยื่น/ชำระภาษีแล้วประมาณ 3 วันทำการ)

ฟรีแลนซ์
Kanokwan

อักษรศาตร์บัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์ทำงานบริษัทญี่ปุ่น 9 ปี (งานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก, ธุรกิจอาหาร, การบัญชี และงานติดต่อราชการ) ชื่นชอบการวาดรูป (digital painting) อ่านนิยาย การรีวิว การฟังเพลง และชอบการได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน