รับทำบัญชีและภาษีอากรและให้คำปรึกษา

0.0

รับงานทำบัญชีและตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชี(CPA, TA) 1. บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี (รับ-จ่าย) (เจ้าหนี้-ลูกหนี้) 2. ตรวจสอบเอกสารทุกด้าน 3. สรุป จัดทำและยื่นภาษี (ภงด.1, 3, 53) (ภพ.30) และ ภธ.40 4.จัดทำและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91,94) 5. นำส่งประกันสังคม 6. จัดทำบัญชีเงินเดือน 7. จัดทำและตรวจสอบงบทดลอง 8. ร่างงบการเงินก่อนนำส่งผู้สอบบัญชี 9. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.กระทบยอดรายได้กับ ภพ.30 11.เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้ลูกค้า 12.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ 13.ทำบัญชีแบบเหมารายปี รายเดือน ปิดงบการเงิน 14.ยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต e-Filing (กรมสรรพากร) 15.ยื่นงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีและภาษีอากรและให้คำปรึกษา

  • 1. ติดต่อสอบถามข้อมูล
  • 2. ดำเนินงานตามที่ตกลง
แพ็กเกจ
฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. บันทึกบัญชีลงโปรแกรมบัญชี (รับ-จ่าย) (เจ้าหนี้-ลูกหนี้) 2. ตรวจสอบเอกสารทุกด้าน 3. สรุป จัดทำและยื่นภาษี (ภงด.1, 3, 53) (ภพ.30) และ ภธ.40 4.จัดทำและยื่นภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91,94) 5. นำส่งประกันสังคม 6. จัดทำบัญชีเงินเดือน 7. จัดทำและตรวจสอบงบทดลอง 8. ร่างงบการเงินก่อนนำส่งผู้สอบบัญชี 9. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.กระทบยอดรายได้กับ ภพ.30 11.เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้ลูกค้า 12.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานราชการ 13.ทำบัญชีแบบเหมารายปี รายเดือน ปิดงบการเงิน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Amornrat
Amornrat

ทำบัญชีรายเดือนปิดงบการเงินประจำเดือนปิดงบการเงินประจำปี จัดทำ ภพ.30,36 ภงด.1,3,53

ทำบัญชีรายเดือนปิดงบการเงินประจำเดือนปิดงบการเงินประจำปี จัดทำ ภพ.30,36 ภงด.1,3,53

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!