รับวาด Sticker Line ราคากันเอง

การจ้างงานนั้น ทางเจ้าของต้องระบุเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ต้องการวาดให้ชัดเจน โดยผู้รับจ้างจะไม่ได้มีส่วนร่วมการสร้างสรรค์งานส่วนนี้ ขั้นตอนการทำงาน 1. ระบุความต้องการที่ชัดเจน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงาน 2. วาด demo หรือ แบบตัวอย่างเพื่อเลือก 3. ลงมือทำงานตามแบบที่ได้เลือกจากข้อสองทั้งหมด 40 รูป ประกอบด้วย All : 40 และ Main : 1, Tap : 1 4. ปรับแก้งาน (ถ้ามี) 5. ส่งมอบงาน (ไฟล์งานทั้งหมด), จบงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

รับออกแบบ Sticker Line ในสไตล์ตามความต้องการของลูกค้า ในจำนวน 8 ตัว ราคา 1500 บาท ในจำนวน 16 ตัว ราคา 2500 บาท ในจำนวน 24 ตัว ราคา 3500 บาท ในจำนวน 32 ตัว ราคา 4500 บาท ในจำนวน 40 ตัว ราคา 5000 บาท

ฟรีแลนซ์
Pum

รับออกแบบ Sticker Line ในสไตล์ตามความต้องการของลูกค้า "จ้างเถอะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง"

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน