เขียน บทความทั่วไป บทความ SEO, เขียน caption Facebook Ads

0.0

ผลงานเขียนของผมจะเป็นแนว Friendly กึ่งทางการเล็กน้อย สามารถนำไปโพสต์ได้ทั้งบทความบนเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง Facebook, Instagram เป็นต้น 📖 หากเป็นบทความทั่วไป หรือบทความ SEO กรุณาระบุเป้าหมาย Audience ให้ชัดเจน อารมณ์ของเนื้องานต้องการแนวสนุก เป็นกันเองหรือสุขุมมากแค่ไหน พร้อมแนบข้อมูลของเนื้อหาที่ต้องการนำมาเขียน สามารถเขียนบทความในลักษณะ Soft sell ในช่วงท้ายของบทความได้ 📰 เขียนข่าว - สามารถเขียนข่าว สรุปใจความสั้นๆ ถนัดแนวสุขภาพ การตลาด หรือเรื่องทั่วไป ✍🏻 Rewrite บทความ กรุณาส่งลิงก์บทความที่ต้องการให้เขียนใหม่ 🖼️ Infographic content สามารถเขียนดราฟให้ได้ครับ แต่จะไม่ได้ขึ้นกราฟิกให้นะครับ * เนื่องจากทำเป็นงานเสริม หลังงานประจำ ระยะเวลาการทำงานจะประมาณ 2 - 5 วัน หรือ เฉพาะวันส. อา.🙇‍♂️ * เนื่องจากไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งรูปภาพ แนะนำติดต่อฟรีแลนซ์สายตัดต่อควบคู่ไปด้วยจะดีที่สุด * ไม่รับงานสายเทาทุกชนิดครับ😊

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ เขียน บทความทั่วไป บทความ SEO, เขียน caption Facebook Ads

  • 1. ทักทายพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า บรีฟเนื้อหาคร่าวๆ ของงาน mood & tone ของชิ้นงาน กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
  • 2. ตกลงราคาชิ้นงาน จำนวนครั้งในการแก้งาน (ปกติ 2 ครั้ง) กำหนด deadline

แพ็กเกจ ราคา เขียน บทความทั่วไป บทความ SEO, เขียน caption Facebook Ads

เขียนบทความข่าว

฿420
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความข่าวตามจำนวนที่ลูกค้าร้องขอ พร้อมดราฟ info หน้าปกของบทความข่าว (แต่จะไม่ได้ขึ้นกราฟิกให้ ลูกค้าต้องนำดราฟไปทำกราฟิกอีกที) ระยะเวลาทำที่กำหนดคือระยะเวลาในการเขียนครั้งแรก ไม่นับรวมแก้งาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

บทความ SEO

฿450
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความ SEO ตามจำนวนที่ลูกค้าร้องขอ พร้อม Keyword ของบทความ หากบทความมีความยากหรือค่อนข้างเฉพาะทางมาก ฟรีแลนซ์ขออนุญาตคิดราคาเพิ่ม เพราะค่อนข้างใช้เวลาหาข้อมูลนาน ราคาจะประมาณ 400+ ระยะเวลาทำที่กำหนดคือระยะเวลาในการเขียนครั้งแรก ไม่นับรวมแก้งาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Infographic content draft

฿470
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพดราฟ infographic ภาพเดี่ยว (ไม่ได้ขึ้นกราฟิกผ่านโปรแกรมตัดต่อ) ตามจำนวนที่ลูกค้าร้องขอ หาก infographic มีความยากหรือค่อนข้างเฉพาะทางมาก ฟรีแลนซ์ขออนุญาตคิดราคาเพิ่ม เพราะค่อนข้างใช้เวลาหาข้อมูลนาน ราคาจะประมาณ 430+ ระยะเวลาทำที่กำหนดคือระยะเวลาในการเขียนครั้งแรก ไม่นับรวมแก้งาน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!