ร่างสัญญาต่างๆและที่ปรึกษากฎหมาย

-ร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อาทิ *สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน/ซื้อขายที่ดิน *สัญญาเช่า *สัญญากู้ยืมเงิน *สัญญาแต่งตั้งตัวแทน *พินัยกรรม *ฯลฯ -ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กฎหมายแพ่ง อาญา ปกครอง. - มีทีมงานดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญาต่างๆและที่ปรึกษากฎหมาย

  • 1. ให้คำปรึกษาร่างสัญญา-ทำเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ, 1.พูดคุยและแนะนำเรื่องที่ต้องการปรึกษา และกำหนดเวลาให้ส่งมอบงาน
  • 2. 2.แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติม(ตามขอบเขตงานที่ตกลง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ส่งงานตรงเวลา (3-5 วัน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของงาน) 2.สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่คิดด่าใช้จ่ายราคาเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ)

ฟรีแลนซ์
Siripong

ทนายความ (2557)/ Noratial Service Attorney /สมาชิกเนติบัณฑิตไทย และที่ปรึกษากฎหมาย ป.ตรีกฎหมายและป.โทบริหาร จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการกฎหมาย อาทิ คำปรึกษาทางกฎหมาย, รับรองลายมือชื่อและเอกสาร ร่างสัญญาทางธุรกิจ (ภาษาไทยและอังกฤษ), กฎหมายแพ่ง อาญา ปกครอง อื่นๆ พร้อมด้วยทีมงานดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง.

09/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน