รับพิสูจน์อักษร ตรวจทานต้นฉบับทุกประเภท

บริการ : พิสูจน์อักษร และตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ - ตรวจสอบการสะกดคำภาษาไทย คำทับศัพท์ อ้างอิงตามหลักราชบัณฑิตฯ - แก้ไขประโยคและคำซ้ำ คำเกิน คำฟุ่มเฟือย คำผิดความหมาย ตามหลักบรรณาธิการกิจ *หากไม่ให้แก้ไขรูปประโยคใดๆ เลย โปรดระบุ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจทานต้นฉบับทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าระบุเนื้อหา ความยาว
  • 2. เสนอราคาจ้าง ตามระบบ fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

อัตราจ้าง : ไฟล์ word/PDF ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16* (1 หน้า A4 บรรจุสูงสุด 580 คำ) • พิสูจน์อักษรและตรวจทานต้นฉบับ หน้าละ 10 บาท • พิสูจน์อักษรอย่างเดียว หน้าละ 8 บาท

ฟรีแลนซ์
ศิริกัญญา

- บรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร เขียนหนังสือ เขียนบทความ คอลัมน์ คอนเทนต์ออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ ตรวจต้นฉบับ พิสูจน์อักษร - ปรึกษาและจัดกิจกรรมด้านการตลาดหนังสือ ประสานงานจัดจำหน่าย จัดงานเปิดตัวหนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย - ผลิตหนังสือ โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้าย นิทรรศการ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน