รับยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91,94

รับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91,94 สำหรับ พนักงานประจำ แม่ค้าออนไลน์ ,Freelance เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91,94

  • 1. สอบถามข้อมูลประเภทของเงินได้ และรายได้รวมตลอดทั้งปี หากเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ) ที่ทางบริษัทออกให้
  • 2. สอบถามค่าลดหย่อนและขอข้อมูล หลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษี
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้ประเภทเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ็กเกจ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้ประเภทเดียว ส่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ การยื่นแบบให้จนถึงขั้นตอนการขอคืนภาษี ไฟล์แบบการเสียภาษี เป็น PDF ใบเสร็จ และ หลักฐานยืนยันการยื่นภาษี

แพ็กเกจ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้ 2 ประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ็กเกจ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเงินได้ 2 ประเภท ส่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ การยื่นแบบให้จนถึงขั้นตอนการขอคืนภาษี ไฟล์แบบการเสียภาษี เป็น PDF ใบเสร็จ และ หลักฐานยืนยันการยื่นภาษี

แพ็กเกจ: ภาษีเงินได้แพ็กบุคคลธรรมดา มากกว่า 3 ประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ็กเกจ: ภาษีเงินได้แพ็กบุคคลธรรมดา มากกว่า 3 ประเภท ส่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ การยื่นแบบให้จนถึงขั้นตอนการขอคืนภาษี ไฟล์แบบการเสียภาษี เป็น PDF ใบเสร็จ และ หลักฐานยืนยันการยื่นภาษี

ฟรีแลนซ์
Siriporn

- ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบัญชี ที่บริษัท โกลบอล เคมี่ เทรดดิ้ง จำกัด ทำเกี่ยวกับงานเอกสารและการทำจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆในบริษัท - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - สามารถพิมพ์สัมผัสได้ทั้งไทยและอังกฤษ - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน