Paraphrase บทความแก้ปัญหา Plagiarism

4.85
ขายได้ 33 ครั้ง

หากท่านเขียนบทความที่ต้องอ้างอิงเนื้อหาจากงานอื่นแต่มีปัญหาติด plagiarism ผมช่วยคุณได้ โดยผมจะเรียบเรียงและแต่งประโยคให้ใหม่เพื่อไม่ให้ติดปัญหา plagiarism โดยที่เนื้อหาใจความยังเหมือนเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Paraphrase บทความแก้ปัญหา Plagiarism

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ช่วย
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมิณราคาและกำหนดเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
หน้าละ 350 ฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ความซ้ำซ้อน (Paraphase) เรียบร้อยแล้ว - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - 350 คำคิดเป็น 1 หน้า


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!