รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

- รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทความ หรือเอกสารทั่วไป - ฟรีแลนซ์จะช่วยคุณแก้ไข้ไวยากรณ์ในบทความให้ถูกต้อง ช่วยปรับคำ และช่วยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับ สละสลวยยิ่งขึ้น ทำให้บทความอ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น และมีความสวยงามของภาษาเขียน - ฟรีแลนซ์จบปริญญาตรีและปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี ถนัดตรวจไวยากรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทความที่ต้องการให้ตรวจไวยากรณ์ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
ตรวจไวยากรณ์บทความ/เอกสารทั่วไป ราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพิ์ด้วย double space

บทความ 10 - 25 หน้า = 2,500 บาท มากกว่า 25 หน้า เพิ่มหน้าละ 150
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาเหมาสำหรับบทความที่มีความยาว 10 - 25 หน้ากระดาษ A4 หากมีมากกว่า 25 หน้า หน้าที่ 26 เป็นต้นไปคิดเพิ่มหน้าละ 150 บาท **เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพิ์ด้วย double space

ฟรีแลนซ์
Sira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน