รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

- รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทความ หรือเอกสารทั่วไป - ฟรีแลนซ์จะช่วยคุณแก้ไข้ไวยากรณ์ในบทความให้ถูกต้อง ช่วยปรับคำ และช่วยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับ สละสลวยยิ่งขึ้น ทำให้บทความอ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น และมีความสวยงามของภาษาเขียน - ฟรีแลนซ์จบปริญญาตรีและปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี ถนัดตรวจไวยากรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง คิดเพิ่ม 100 บาท ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทความที่ต้องการให้ตรวจไวยากรณ์ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
หน้าละ 250 (สำหรับบทความ 1 - 8)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- หน้าละ 250 บาท - ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์และขัดเกลาเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถขอแก้ไขงานได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *คิดราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เทียบขนาดอักษร TH SarabunPSK 16 พิมพิ์ด้วย single space

หน้าที่ 1 - 8 หน้าละ 250 บาท หน้าที่ 9 เป็นต้นไปหน้าละ 150 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- หน้าที่ 1 - 8 หน้าละ 250 บาท หน้าที่ 9 เป็นต้นไปหน้าละ 150 บาท - ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์และขัดเกลาเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถขอแก้ไขงานได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *คิดราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เทียบขนาดอักษร TH SarabunPSK 16 พิมพิ์ด้วย single space

ฟรีแลนซ์
DoctorSira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 9 บทความ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยดูแลโครงการวิจัยร่วมระหว่างมาเลเซียกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
40 ครั้ง
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน