รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

- รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทความ หรือเอกสารทั่วไป - ฟรีแลนซ์จะช่วยคุณแก้ไข้ไวยากรณ์ในบทความให้ถูกต้อง ช่วยปรับคำ และช่วยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับ สละสลวยยิ่งขึ้น ทำให้บทความอ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น และมีความสวยงามของภาษาเขียน - ฟรีแลนซ์จบปริญญาตรีและปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี ถนัดตรวจไวยากรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทความที่ต้องการให้ตรวจไวยากรณ์ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
ตรวจไวยากรณ์บทความ/เอกสารทั่วไป ราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพิ์ด้วย double space

ตรวจไวยากรณ์บทความที่มีความยาว 10 - 30 หน้ากระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาเหมาสำหรับบทความที่มีความยาว 10 - 30 หน้ากระดาษ A4 (เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพิ์ด้วย double space) **หากมีมากกว่า 30 หน้า หน้าที่ 31 เป็นต้นไปคิดเพิ่มหน้าละ 100 บาท

ตรวจไวยากรณ์บทความที่มีความยาว 40 - 50 หน้ากระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะได้รับบทความที่แก้ไขไวยากรณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ .doc และ .PDF - ส่วนที่มีการแก้ไขจะทำไฮไลด์ไว้ให้ - ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *ราคาเหมาสำหรับบทความที่มีความยาว 40 - 50 หน้ากระดาษ A4 (เทียบขนาดอักษร Times New Roman 12 พิมพิ์ด้วย double space) **หากมีมากกว่า 50 หน้า หน้าที่ 51 เป็นต้นไปคิดเพิ่มหน้าละ 120 บาท

ฟรีแลนซ์
Sira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน