แปลบทความ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

*รับแปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย *สามารถกำหนดได้ว่าต้องการบทคัดย่อหรือบทความไม่เกินกี่คำ *สามารถส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของบทความ *ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานเป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลบทความ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทคัดย่อภาษาไทยที่ต้องการให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
บทความ 1 หน้ากระดาษ A4 (ไม่เกิน 350 คำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ราคานี้สำหรับบทความที่มีความยาวไม่เกิน 350 คำ - ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทความที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc - ส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความความยาวและความยากง่ายของบทความ *หมายเหตุ 350 คำ นับเป็น 1 หน้ากระดาษ

หน้าแรก 350 บาท หน้าถัดไปหน้าละ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคานี้สำหรับบทความที่มีความยาวมากกว่า 350 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) ถ้าบทความมีความยาวมากกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 - หน้าแรก 350 บาท ตั้งแต่หน้าที่ 2 เป็นต้นไปคิดหน้าละ 300 บาท - ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทความที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc - ส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความความยาวและความยากง่ายของบทความ *หมายเหตุ 350 คำ นับเป็น 1 หน้ากระดาษ

ฟรีแลนซ์
Sira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยดูแลโครงการวิจัยร่วมระหว่างมาเลเซียกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน