เขียนบทคัดย่อ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ

*รับเขียนบทคัดย่อหรือบทความภาษาอังกฤษสำหรับวิทยานิพนธ์ทุกระดับการศึกษา (ผู้ว่าจ้างต้องมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้) *สามารถกำหนดได้ว่าต้องการบทคัดย่อหรือบทความไม่เกินกี่คำ *สามารถส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของบทความ *ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานเป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทคัดย่อ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้าง ส่งบทคัดย่อภาษาไทยที่ต้องการให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดเวลารับงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินงานและตอบรับงาน
แพ็กเกจ
บทความ 1 หน้ากระดาษ A4 (ไม่เกิน500 คำ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีจำนวนคำตามที่ตกลง (ไม่เกิน 500 คำ) เป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc - ส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความความยาวและความยากง่ายของบทความ

บทความมากกว่า 2 หน้ากระดาษ A4
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ผู้ว่าจ้างจะได้รับบทคัดย่อหรือบทความภาษาอังกฤษที่มีจำนวนคำตามที่ตกลงเป็นไฟล์ .PDF หรือ .doc - ราคานี้สำหรับบทความที่มีความยาว 501 - 1000 คำ (ประมาณ 1 - 2 หน้ากระดาษ A4) ถ้าบทความมีความยาวมากกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 ตั้งแต่หน้าที่ 3 เป็นต้นไปคิดหน้าละ 200 บาท - ส่งงานได้ภายใน 24-48 ชม. ขึ้นอยู่กับความความยาวและความยากง่ายของบทความ

ฟรีแลนซ์
Sira

จบปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทความนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศจำนวน 8 บทความ

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน