Monthly account closing and tax submit

0

Hold CPD license and can support on monthly bookkeeping, payroll and tax submit. We have experience more than 10 years in accounting and tax. We are welcome to help you.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Monthly account closing and tax submit

  • 1. submit your documents by scan and email to us. ส่งเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีผ่านทาง e-mail.
  • 2. we will recorded your document and prepared tax filing for you in our system. ทางเราจะทำการบันทึกรายการและเตรียมยื่นภาษีให้ท่าน
แพ็กเกจ
Monthly account closing and tax submit (Transaction less than 50 documents)฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Monthly Balance Sheet and Profit & Loss statement.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Monthly account closing and tax submit (Transaction more than 50-100 documents)Monthly ฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

Monthly Balance Sheet and Profit & Loss statement.


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!