ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น ตรวจสัญญา ร่างสัญญา ออกหนังสือทวงถาม ค้นหาคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น และรับเป็นที่ปรึกษาประจำหรือเฉพาะเรื่อง ตรวจสัญญา ร่างสัญญาโดยมีข้อแนะนำทางกฎหมาย รวมถึงวางแผนและคาดการณ์ ผลของนิติกรรมสัญญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการผิดสัญญา ออกหนังสือทวงถาม กรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ ค้นหาคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องที่นำมาปรึกษารวมถึงการให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น ตรวจสัญญา ร่างสัญญา ออกหนังสือทวงถาม ค้นหาคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

  • 1. เล่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงคำถามแห่งกรณีที่เป็นปัญหา
  • 2. หากมีสัญญาหรือเอกสารให้ทำการส่งให้ทนายความตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำปรึกษาทางกฎหมาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวทถึงแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหา

ร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย หรือ พินัยกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย หรือ พินัยกรรม สามารถตรวจแก้ได้พร้อมทั้งรับคำแนะนำและการคาดการณ์ในผลของเอกสารทางกฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายประจำ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านบริษัท รวมถึง สตาร์ทอัพ โดยคิดเป็นรายเดือน

ฟรีแลนซ์
เตชธรรม

พ.ศ.2562 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 9 เดือน GPA 3.08 พ.ศ. 2563 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี พร้อมกับการสอบผ่านใบอนุญาตว่าความทนายความ ด้วยการสอบเพียง 1 รุ่น ในปีเดียวกัน ปัจจุบันอาชีพเป็นทนายความอิสระ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน